Er komt een Honden Ontmoetings Plek (HOP) in Baarle-Nassau

29 december 2021
afbeelding twee honden ontmoeten elkaar

In week 2 van 2022 beginnen wij met de aanleg van de hondenontmoetingsplek (HOP) aan de noordzijde van het grasveldje aan het Ruiterpad. De HOP ligt tussen de grote eikenbomen en de groenstrook richting de volkstuinen naast het Ruiterpad. Als de HOP klaar is nemen de gemeente en initiatiefnemers de HOP officieel in gebruik. Wanneer dat is, is nu nog niet duidelijk. Alle inwoners van Baarle mogen daarbij zijn. Houd de facebookpagina hiervoor in de gaten.

Waarom een HOP?

Een aantal hondenbezitters startten enkele jaren geleden een initiatief voor een HOP. Zij wilden een veldje aanleggen waar honden vrij kunnen rennen en spelen en geen overlast geven voor omwonenden. Mensen kunnen elkaar daar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan.

De gemeenteraad vond het een prima initiatief, stemde in met dit verzoek en stelde geld beschikbaar. Het college heeft het plan samen met de initiatiefnemers uitgewerkt en besluiten genomen. Op die besluiten zijn bezwaren binnen gekomen. Die hebben we ondertussen afgehandeld.

Hoe ziet de HOP eruit?

Wij plaatsen een afrastering zodat duidelijk is in welk gebied de honden los mogen lopen. Binnen het sluisje van de HOP moeten de honden worden aangelijnd, voordat baas en hond(en) de HOP verlaten. We plaatsen een prullenbak. Daarnaast leggen we een verharding aan vanaf de parkeerplaats tot de sluis. Zo is de HOP ook toegankelijk voor mensen met een rollator of rolstoel. Buiten de HOP moeten de honden aangelijnd zijn.

Welke regels gelden er binnen de HOP?

  • Betreden op eigen risico
  • De Hop is geen speeltuin voor kinderen
  • Respecteer elkaar en elkaars hond
  • Ruim poep en troep op
  • Blaffen mag, maar niet te lang
  • Voorkom overlast voor de omgeving
  • Maak gegraven kuilen weer dicht
  • Sluit de poort

De regels staan ook op het informatiebord bij de ingang van de HOP.

Welke regels gelden er buiten de HOP?

Buiten de HOP moeten honden zijn aangelijnd en moet de hondenbezitter de hondenpoep natuurlijk ook opruimen. Er mag geen overlast zijn. Samen met de buurtbewoners en de initiatiefnemers evalueren wij de HOP na 3 maanden en daarna elk jaar.

Wanneer is de opening van de HOP?

We nemen de HOP in de loop van 2022 officieel in gebruik. Uiteraard houden we rekening met de dan geldende coronamaatregelen. We nodigen hierbij alle inwoners van Baarle van harte uit daarbij aanwezig te zijn. Via de Facebookpagina van de HOP hoort u wanneer dat is.

Hoe zit het met de voetbaldoeltjes?

De oude voetbaldoeltjes die er stonden waren versleten en gevaarlijk. Die hebben we daarom weggehaald. We gaan met de buurtbewoners in overleg over het terugplaatsen van de doeltjes.

Vragen?

Spreek de initiatiefnemers gerust aan, stuur hen een mail via hop.baarlenassau@gmail.com of laat een berichtje achter op de speciale Facebookpagina. Zij gaan graag met u in gesprek.

Samen zorgen we voor een veilige en prettige omgeving voor de buurtbewoners en de honden!