Gelukkig nieuwjaar!

01 januari 2022

Het college van burgemeester en wethouders wenst u in deze speciale video graag een gezond & gelukkig 2022!

*deze video is gemaakt met inachtneming van de coronamaatregelen

De nieuwjaarstoespraak van burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf leest u hieronder:

Beste inwoners van ons bijzondere Baarle,

Wederom blikken we terug op een bewogen jaar en starten we het nieuwe jaar in een lockdown. De feestdagen waren anders dan we dit najaar nog hadden gehoopt. Ook ik moest wel even slikken toen ons land zo plotseling vlak voor de feestdagen op slot ging om de snelle opmars van de omikronvariant te vertragen. Maatregelen waarvan we hoopten dat ze niet meer nodig zouden zijn.

2021 begon hoopvol met de start van de eerste vaccinaties. Gevolgd door een zomer waar weer meer kon en we weer meer konden genieten zoals ‘vanouds’. Helaas was dat van korte duur, omdat de volgende coronagolf zich in het najaar weer aandiende, met de omikronvariant als mokerslag. Wederom een klap voor onze horecaondernemers en winkeliers. Voor de culturele sector, evenementenbranche, verenigingen en scholen. Voor jongeren, kwetsbare ouderen en voor patiënten die nog langer moeten wachten op de medische behandeling die zij zo nodig hebben. Maar ook voor iedereen die niet direct in het opgesomde rijtje hoort, omdat er weer een streep door vele ontmoetingen werd gezet. En we allemaal dat samenzijn zo ontzettend missen.

Waarbij de coronabeperkingen in ons Baarle altijd een extra impact hebben op het moment dat de Nederlandse en Belgische maatregelen niet in de pas lopen. Super frustrerend als jouw zaak dicht moet en die een paar meter verderop, op Belgisch grondgebied, open mag blijven. Maar hoe graag we ook zouden willen dat we één lijn in Baarle kunnen trekken, de enclavesituatie maakt nu eenmaal dat we te maken hebben met Belgische en Nederlandse wetgeving. EN dat wij als burgemeesters geen toverstokje hebben om dat te veranderen. Sterker nog, helaas zijn wij als lokale overheid bij een crisis van deze omvang doorgaans geen bevoegd gezag. We kunnen de verschillen dus niet overbruggen met ‘maatwerk’ zoals we dat gewend zijn.

Alsof de uitdagingen niet groot genoeg waren, hadden we in de laatste weken van het jaar ook te maken met overlast vanwege het brandstof- en vuurwerktoerisme. Het was daarbij schrijnend om te zien dat vele Nederlanders van heinde en ver kwamen om over de grens te tanken en vuurwerk te kopen. En vooral dat ze zich weinig gelegen lieten liggen aan enig fatsoenlijk gedrag. Samen met Baarle-Hertog hebben we, met inzet van Belgische en Nederlandse politie en onze BOA’s, geprobeerd om de situatie zoveel mogelijk beheersbaar te houden. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat niet overal en altijd gelukt is. Gewoon omdat we niet overal tegelijk kunnen zijn, maar ook omdat we geen bevoegd gezag zijn op het Belgisch grondgebied van onze zustergemeente Baarle Hertog. Daarbij was de verkoop van vuurwerk in België niet verboden en ook niet-essentiële winkels mochten conform het Belgische coronabeleid open blijven.

De conclusie die we wellicht moeten trekken, is dat onze enclavesituatie, waar we normaliter zo trots op zijn, ons nu behoorlijk hindert. De situatie van de afgelopen weken is wat mij betreft absoluut onacceptabel. Ik vind het belangrijk dat we dit op korte termijn evalueren met alle betrokken partijen. We moeten lessen trekken uit deze ervaringen en bezien hoe we hier een antwoord voor de toekomst op kunnen krijgen. Tegelijkertijd blijven we ons ervoor inspannen om aandacht te vragen voor grensoverschrijdende problematiek, zowel in Den Haag als in Europa.

Gelukkig laten de uitdagingen waar we voor staan ook zien waar onze gemeenschap goed in is! Ik ben trots op de enorme veerkracht en creativiteit die Baarle steeds weer laat zien. Ook nu. Denk aan onze zorgmedewerkers met een doorzettingsvermogen waar je ú tegen zegt. Initiatiefrijke ondernemers. Leerkrachten die steeds maar weer schakelen tussen online en fysiek lesgeven. Thuiswerkende ouders met kleine kinderen. Verenigingen die alternatieve activiteiten organiseren. En natuurlijk alle vrijwilligers en inwoners die steeds weer klaar staan voor elkaar! Door een boodschap te doen, een praatje te maken, iemand te vervoeren of een kaartje te sturen. U heeft laten zien waar een kleine gemeente groot in kan zijn! Bedankt hiervoor!

Laten we ook het komende jaar op elkaar blijven letten, om te voorkomen dat mensen bijvoorbeeld vereenzamen. Zorg voor elkaar, waar nodig met ondersteuning van de gemeente. Zodra we corona weer wat achter ons kunnen laten en we het normale leven enigszins weer op kunnen pakken, willen we als gemeente investeren in mooie initiatieven van verenigingen, ondernemers of inwoners die bijdragen aan het herstel. Initiatieven die ons als samenleving sterker maken na corona. En dat er in 2022 weer veel mogelijk zal zijn, daar ben ik van overtuigd. Op voorwaarde dat we ons massaal laten vaccineren en boosteren én ons aan de basismaatregelen houden.

In deze gezondheidscrisis moeten we ook goed zorgen voor onszelf. Kom en blijf in beweging! De gemeente en onze vele verenigingen bieden prachtige voorzieningen om in actie te komen. Zo starten we in januari het sport- en beweegprogramma Cool+ voor inwoners met overgewicht. Dit sluit aan bij ons sportbeleid en het gesloten sportakkoord. Ons mooie buitengebied nodigt eveneens uit om op een sportieve manier van te genieten!

Ondanks de eerder genoemde uitdagingen op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking, hebben we in 2021 grote stappen gezet in de samenwerking met Baarle-Hertog. Zo is BGTS Baarle een feit! Dit is een nieuwe juridische samenwerkingsvorm met rechtspersoonlijkheid waar we gezamenlijk bevoegdheden in onder kunnen brengen. Met een bestuur dat bestaat uit een enclaveraad en een enclavecollege. Een opmaat naar een symbolische Europese gemeente! Hierdoor is het mogelijk dat het Belgische IOK Afvalbeheer vanaf deze week afval inzamelt bij Belgische én Nederlandse huishoudens. Dat is echt uniek in de wereld!

Ook dit jaar staan er mooie projecten en onderwerpen op de agenda. Denk aan de verdere uitvoering van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan Baarle en het Masterplan Centrum. Enerzijds om een verkeersveiligere inrichting te realiseren en anderzijds om de openbare ruimte op te waarderen met meer groen en meer ruimte voor fietser en voetganger. We starten met de voorbereidingen van de nieuwbouw van het CCB. Ook bouwen we nieuwe woningen in Baarle-Nassau en Ulicoten. In het eerste kwartaal starten we met de reconstructie van de Hoogbraak, zodat we op 21 augustus de Vuelta met een mooie entree mogen begroeten.

En dan, last but not least: op woensdag 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ik roep iedereen op om te gaan stemmen. Immers door uw stem uit te brengen bepaalt u mede de koers van ons Baarle de komende vier jaar! Een goed voornemen dus voor het nieuwe jaar. Uw stemrecht is een groot goed!

Afsluitend wens ik u namens het college en de gemeenteraad een mooi en vooral gezond 2021! Een nieuw jaar waarin we elkaar hopelijk snel weer kunnen ontmoeten en waarin SAMEN weer centraal kan staan!

Hartelijke nieuwjaarsgroet,

Marjon de Hoon – Veelenturf

Burgemeester