Gemeente Baarle-Nassau kiest voor bestuurlijk zelfstandige toekomst met verstevigde ABG-samenwerking en oprichting BGTS Baarle met gemeente Baarle-Hertog

01 oktober 2021

De gemeente Baarle-Nassau gaat haar samenwerkingsverbanden verstevigen op basis van bestuurlijke zelfstandigheid. Het gaat om de samenwerkingsverbanden die er al zijn met de Belgische gemeente Baarle-Hertog en de Nederlandse gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen. Daarmee blijft de gemeente ook in de toekomst voor inwoners een gemeente van betekenis. Dat is de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering van 29 september 2021.

Oprichten Europese gemeente

De gemeenteraad keurde de oprichtingsakte inclusief statuten goed, waarmee samen met de Belgische gemeente Baarle-Hertog een Benelux Groepering Territoriale Samenwerking (BGTS) met rechtspersoonlijkheid opgericht kan worden, genaamd de “BGTS Baarle”. Burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf: “op 16 september 2021 gaf de gemeenteraad van Baarle-Hertog al zijn goedkeuring aan de oprichtingsakte en de statuten. Met het besluit van onze gemeenteraad kunnen we de BGTS Baarle daadwerkelijk gaan oprichten, wat we kunnen zien als de start van een symbolische Europese gemeente.” Het is de bedoeling de BGTS Baarle als eerste taak de gezamenlijke afvalinzameling voor beide gemeenten gaat verzorgen.

Verstevigen ABG-samenwerking

Met de ABG-organisatie heeft de gemeente Baarle-Nassau samen met de gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen één ambtelijke organisatie. De gemeenteraad besloot om in te stemmen met de uitgangspunten voor het ontwerpvoorstel voor de huisvesting van de ABG-organisatie. Burgemeester De Hoon-Veelenturf: “Net als andere Nederlandse gemeenten heeft de gemeente Baarle-Nassau samenwerking met andere gemeenten nodig om haar bestuurs- en uitvoeringskracht op orde te houden. Dit besluit geeft duidelijk aan dat we de samenwerking in ABG-verband moeten verstevigen.” De gemeenteraad van Alphen-Chaam stemde op 23 september al in met de uitgangspunten. Als de gemeenteraad van Gilze en Rijen op 11 oktober ook instemt met de uitgangspunten kan de uitwerking van het ontwerpvoorstel starten, waarin verder is uitgewerkt hoe de ABG-organisatie gaat werken op twee locaties, het gemeentekantoor in Alphen gaat dan dicht, en vervolgens op de middellange termijn (2025) op één gezamenlijke locatie terechtkomt.

Gemeente van betekenis voor inwoners

Om te komen tot deze besluiten over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Baarle-Nassau deed de gemeente samen met BMC-advies onderzoek om antwoord te krijgen op de vraag wat voor de gemeente Baarle-Nassau het bestuurlijk toekomstperspectief is om voor inwoners ook in de toekomst een gemeente van betekenis te kunnen zijn. De belangrijkste conclusie van het rapport is: verstevig samenwerkingsverbanden op basis van bestuurlijke zelfstandigheid. De gemeenteraad heeft ook dit rapport vastgesteld op 29 september 2021.