Gemeente Baarle-Nassau start dit jaar met kwaliteitsverbetering centrum

10 februari 2022
Schets Sint Annaplein

Het centrum van Baarle krijgt een flinke kwaliteitsimpuls. Dit jaar gaan de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog van start met de voorbereiding en uitvoering hiervan. De gemeenteraad van Baarle-Nassau nam gisterenavond (9 februari) kennis van de uitvoeringsplanning voor de verschillende straten en pleinen en stelde een krediet beschikbaar voor de voorbereiding.

Uitvoeringsprogramma

Wethouder Hans van Tilborg van gemeente Baarle-Nassau: “Fijn dat we nu in de fase zijn beland om onze ambities waar te maken voor een aantrekkelijker centrum. We starten in maart met de reconstructie van de Hoogbraak die nog voor de doorkomst van de Vuelta (ronde van Spanje) in augustus is afgerond. De rijbaan wordt smaller en we richten de straten in als 30 km weg. Er komen parkeerplaatsen, trottoirs en meer groen. Daarna gaan we in de uitvoering verder met de Kapelstraat onder regie van gemeente Baarle-Hertog. Vervolgens starten we eind dit jaar of begin volgend jaar met de uitvoering het weggedeelte Sint Annaplein en gaan we in 2024 verder met de Singel en Nieuwstraat.”

Masterplan centrum

Deze projecten zijn het begin van het uitvoeringsprogramma van het Masterplan centrum en het Gemeentelijk Mobiliteitsplan. Van Tilborg: “Hiermee vergroten we de kwaliteitsbeleving en verkeersveiligheid van het centrum voor de eigen inwoners, ondernemers en toeristen. De openbare ruimte in Baarle wordt meer een eenheid en de bijzondere enclavesituatie maken we extra zichtbaar. Bovendien krijgt het centrum meer groen en spelen we in op actuele thema’s, zoals de klimaatverandering door het aanleggen van infiltratieriolen. En met de beplanting houden we rekening met biodiversiteit.”

Schetsontwerp Sint Annaplein

Voor de vernieuwing van het weggedeelte van het Sint Annaplein tussen Singel en Klokkenstraat is een schetsontwerp gemaakt. Hierop is te zien dat deze weg groener wordt met bredere trottoirs. “We kunnen niet alles tegelijk. Aan wegen en trottoirs moet echt iets gebeuren. Daarom volgen het parkgedeelte en de parkeerplaatsen pas in 2025. Het schetsontwerp is de basis voor overleg dat we binnenkort gaan voeren met bewoners, winkeliers, Toerisme Baarle, vastgoedeigenaren en andere belangstellenden. De materiaalkeuzes die we hier maken zijn van grote invloed voor de vernieuwing van andere straten in het centrum”, besluit de wethouder.