Gemeente zet in op natuurlijke bestrijding eikenprocessierups

19 februari 2020

In 2019 was de overlast van de eikenprocessierups groter dan voorgaande jaren. Het is moeilijk te voorspellen hoe groot de overlast dit jaar zal zijn. Dat is ook afhankelijk van het weer. We nemen verschillende maatregelen. We gaan daarbij vooral uit van natuurlijke bestrijding. We bestrijden de eikenprocessierups preventief; zorgen geleidelijk aan voor meer diversiteit in de beplanting en we doen mee met de subsidieregeling Natuur in het Dorp.

Hoe gaat de preventieve bestrijding in zijn werk?

Zodra de eerste blaadjes aan de eikenbomen komen, start een gecertificeerd bedrijf met het bestrijden van de eikenprocessierupsen. Dit is meestal het geval eind april/begin mei. Wij gebruiken hiervoor een biologisch bestrijdingsmiddel. Dit doen we vooral binnen de kernen, in de buurt van scholen, sportparken, winkels en langs belangrijke fietsroutes. In bosplantsoen en langs natuurgebieden spuit de gemeente niet.

Aanplant meer verschillende soorten

Bij de aanplant van nieuwe bomen of de aanleg van nieuw groen zorgen we voor meer afwisseling in de soorten planten. Dit zorgt ervoor dat de eikenprocessierupsen zich minder goed kunnen verspreiden. Een gevarieerde begroeiing trekt andere insecten en vogels aan die eikenprocessierupsen eten.

Wat kan ik zelf doen?

Deze maatregelen richten zich op openbaar gebied. Natuurlijk kunt u ook in uw eigen tuin zorgen voor meer afwisseling en planten of struiken die natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aantrekken. Ook nestkastjes ophangen voor koolmezen, boomklevers en vleermuizen kan helpen.

Als gemeente doen we mee aan de subsidieregeling Natuur in het Dorp. Woont u binnen de kernen dan kunt u gratis bloemenzaad, inheemse heesters en ook nestkasten aanvragen. Kijk op www.natuurinhetdorp.nl voor de spelregels en tips. Ook op www.processierups.nu staat meer informatie.

Waar kan ik overlast melden?

Heeft u overlast van de eikenprocessierups, meld dit dan bij ons klantcontactcentrum via tel. 14 013. Ondanks dat we preventief spuiten kunnen er toch nesten komen. Als u een melding maakt van overlast van de eikenprocessierups, komt een medewerker van de gemeente kijken of wij iets kunnen doen aan de overlast. We kunnen niet alle nesten verwijderen maar maken een afweging waar de overlast het grootst en urgent is. Begin april informeren wij u daar over.

Waar vind ik meer informatie over de eikenprocessierups?

Op www.oakie.info heeft de GGD handige info gezet over met name de gezondheidsklachten die de eikenprocessierups kan veroorzaken.