Gemeentelijke maatregelen ter ondersteuning van verenigingen

03 april 2020

Het kabinet en de veiligheidsregio’s hebben uitzonderlijke en enorm ingrijpende maatregelen moeten nemen om onze gezondheid te beschermen. We beseffen daarbij dat deze regels een enorme impact hebben op onze samenleving en dus ook op onze verenigingen. Daarom heeft de gemeente, naast het noodpakket van de Rijksoverheid, ook enkele ondersteunende maatregelen getroffen voor verenigingen:

  • Verenigingen die een accommodatie huren van de gemeente krijgen uitstel van betaling tot 1 juli;
  • Er worden maatwerkafspraken gemaakt met verenigingen die niet of onvoldoende gecompenseerd worden door de noodmaatregelen en die daardoor in betalingsproblemen raken;
  • De verantwoordingseisen voor activiteitensubsidies worden versoepeld. Als de activiteiten waarvoor subsidie is verleend door de coronamaatregelen niet kunnen worden uitgevoerd, hoeft niet de gehele subsidie worden terugbetaald maar alleen dat gedeelte van de subsidie dat nog niet besteed is;
  • We geven uitstel voor het indienen van subsidieverantwoording 2019 tot 1 juni 2020.

Meer informatie over de maatregelen ter ondersteuning van verenigingen vindt u hier.