Gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog willen inrijverbod vrachtverkeer

17 maart 2021
Verkeer staat vast in Singel in Baarle-Nassau

Ook nu de randweg er ligt, blijft er sprake van overlast van doorgaand vrachtverkeer door de kern van Baarle. In december 2019 plaatsten de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog al adviesborden voor elke rotonde. Deze hebben wel geresulteerd in een vermindering van het vrachtverkeer, maar nog onvoldoende. Daarom stellen de gemeentebestuurders voor om een inrijverbod voor doorgaand vrachtverkeer in te stellen. Plaatselijk vrachtverkeer blijft wel toegestaan.

Buitenlandse chauffeurs

Hans van Tilborg, wethouder van gemeente Baarle-Nassau: “Hoewel de randweg vaak de snelste route is, merken we dat vooral buitenlandse chauffeurs nog steeds door de dorpskern rijden. Ze rijden blindelings op hun verouderde navigatiesysteem. Een inrijverbod zal dit probleem definitief op moeten lossen.”

Leefbaarheid en verkeersveiligheid

Philip Loots, schepen van gemeente Baarle-Hertog vult aan: “Uit metingen blijkt dat het vrachtverkeer vanaf de doorgaande wegen wel is afgenomen, maar toch nog onvoldoende. Dit inrijverbod komt de leefbaarheid en verkeersveiligheid van Baarle ten goede en verbetert de luchtkwaliteit.

15 borden

Op 15 plekken in Baarle wordt het inrijverbod zichtbaar met een Nederlands, een Belgisch bord of met beide borden. Hierop wordt duidelijk dat bestemmingsverkeer of plaatselijk vrachtverkeer wel is toegestaan.

Invoering inrijverbod

In de gemeente Baarle-Nassau komt het verkeersbesluit volgens de Nederlandse regelgeving eerst ter inzage te liggen. De gemeenteraad van Baarle-Hertog neemt op 15 april een besluit over het inrijverbod. Als alles meezit, kan het verbod in juni ingevoerd worden.