Gemeenteraden Alphen-Chaam en Baarle-Nassau stellen de Concept RES (Regionale Energiestrategie) West-Brabant vast

20 mei 2020

De gemeenteraden van Alphen-Chaam en Baarle-Nassau hebben beide de Concept RES (Regionale Energiestrategie) West-Brabant vastgesteld. In de RES werkt de energieregio West-Brabant de opgaven uit het Klimaatakkoord voor 2030 uit. Het Rijk kijkt of de Concept RES voldoende bijdraagt aan het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit op land. Daarna gaat de regio aan de slag met de definitieve versie. Hierbij betrekken zij onder meer ondernemers, inwoners en (belangen-)organisaties. We roepen u op om de Concept RES door te nemen en daarop te reageren.

“We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. De 30 energieregio’s in Nederland, zoals West-Brabant waar Baarle-Nassau en Alphen-Chaam deel van uitmaken, onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land via wind en zon opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes”, aldus Wethouder Nico Sommen van Baarle-Nassau.

Reageren op de Concept RES

Wethouder Erik Wilmsen van Alphen-Chaam: “In dit proces werken we intensief samen met Baarle-Nassau. We hebben ook hecht samengewerkt met de andere gemeenten in de regio West-Brabant. Er is tevens veel overleg geweest met andere betrokkenen, zoals bedrijven, burgers en belangenorganisaties. We roepen hierbij iedereen op om de Concept RES door te nemen. Het is belangrijk dat we allemaal goed op de hoogte zijn van de voorlopige keuzes die worden gemaakt. De Concept RES kunt u vinden op de websites van Alphen-Chaam en Baarle-Nassau en op die van de energieregio West-Brabant: www.energieregiowb.nl. U kunt uw reactie op deze Concept RES sturen naar duurzaamheid@abg.nl. Dit emailadres geldt voor inwoners van beide gemeenten”.

Energiecafé

Nadat het Rijk de Concept RES heeft , kan de energieregio verder gaan werken aan de definitieve versie, de RES 1.0. Daarin staan concrete plannen. Wethouder Sommen: “Hiervoor organiseren we in september een zogeheten ‘energiecafé’ en gaan we met inwoners en belangenorganisaties van respectievelijk Alphen-Chaam en Baarle-Nassau de lokale visie op zon en wind ontwikkelen.” Erik Wilmsen: “Vooralsnog is de planning dat de gemeenteraden de definitieve RES 1.0 West-Brabant begin 2021 vaststellen. Dat kan, want we zijn al een heel eind op weg. Met de reacties van iedereen wordt de RES en de lokale handreiking meer van ons en onze inwoners.”