Gemeenteraden Baarle-Nassau en Baarle-Hertog gaan akkoord met Masterplan Centrum Baarle

07 juli 2021
impressie Singel

De gemeenteraden van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog hebben kennis genomen van het Masterplan Centrum Baarle. Het doel van het masterplan is om van Baarle een aantrekkelijker dorp te maken voor de eigen inwoners, ondernemers en toeristen. Het is een visiedocument voor de toekomstige inrichting van het centrum van Baarle en de voormalige provinciale wegen van en naar Baarle.

De openbare ruimte in Baarle wordt meer een eenheid en de bijzondere enclavesituatie wordt extra zichtbaar. Het centrum wordt bovendien een stuk groener. Deze vergroening vermindert hittestress, vergroot de biodiversiteit en zorgt voor een fijne sfeer en eenheid in het centrum.

Kansen benutten

Met de komst van de randweg zijn kansen ontstaan om de kwaliteit van de openbare ruimte en de verkeersveiligheid te verhogen. De huidige inrichting van het centrum en de kwaliteit daarvan sluit onvoldoende aan op de allure die de gemeenten willen uitstralen. Het masterplan is daarom gericht op het realiseren van een aantrekkelijke openbare ruimte voor de eigen inwoners en de bezoekers van Baarle.

Input inwoners

Het masterplan kwam tot stand in nauwe samenwerking met bewoners en ondernemers van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Met alle verzamelde input en meningen maakte het stedenbouwkundigbureau het definitieve masterplan. Per gedeelte van het centrum beschrijft het plan hoe de inrichting eruit kan gaan zien. Denk aan dat van het Sint Annaplein, de Singel, de Nieuwstraat, de Molenstraat, het Kerkplein, het plein bij de Nederlandse kerk, de Loswal en het Bels Lijntje. Het plan besteedt ook aandacht aan ontsluitingswegen en parkeren.

Uitvoering

Wethouder Hans van Tilborg van gemeente Baarle-Nassau: “Op basis van dit Masterplan en de begrote financiële middelen gaat Baarle-Nassau nu aan de slag met een uitvoeringplan. De reconstructie van de Hoogbraak staat als eerste op de agenda. In lijn met het masterplan maken we de rijbaan smaller en richten we deze straat in als 30 km weg. Er komen parkeerplaatsen, trottoirs en meer groen. De bewoners van de Hoogbraak zijn aanstaande dinsdag uitgenodigd voor een tweede bewonersavond, waarin ze hun mening kunnen geven over de eerste schetsen.”

Inspiratiebron

Schepen Philip Loots van gemeente Baarle-Hertog vult aan: “Het is een mooie inspiratiebron voor de herinrichting van ons bijzondere centrum. De uitwerking zullen we op natuurlijke momenten ter hand nemen bij de uitvoering van toekomstige projecten. Op dit moment zijn we samen met de bewoners van de Kapelstraat gestart met de reconstructie van de Kapelstraat. Aansluitend zal ook de oostelijke parking en de toegangswegen vanuit de Kapelstraat en de Molenstraat worden aangelegd. We bekijken bij de inrichtingsplannen welke onderdelen van het masterplan we over kunnen nemen. Hierbij zijn we wel genoodzaakt rekening te houden met de financiële haalbaarheid”.

Benieuwd?

Bekijk het Masterplan Centrum Baarle (PDF, 64.343 kb) .