Gemeentesecretaris Michel Tromp zet nieuwe loopbaanstap

21 april 2022
Foto Michel Tromp

Gemeentesecretaris Michel Tromp zet een nieuwe stap in zijn loopbaan. Vanaf 1 juni is hij gemeentesecretaris in de gemeente Waalwijk. Daarmee moet de gemeente op zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris. Er is veel waardering voor de bijdrage die Michel Tromp heeft geleverd aan de ontwikkeling van de gemeente en de ABG-organisatie. De nieuwe uitdaging die hij aangaat, wordt hem gegund.

Michel is nu ruim twee jaar gemeentesecretaris van de gemeente Baarle-Nassau. Burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf: “Met Michel Tromp hebben we in de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet om de samenwerking met Baarle-Hertog en binnen de ABG-organisatie te verstevigen. Michel is gedreven en ambitieus. Nu de kans zich voordoet om gemeentesecretaris te worden in de gemeente Waalwijk, heeft hij die gegrepen. Waalwijk krijgt een goede gemeentesecretaris aan hem.”

Samen met de gemeentesecretarissen van Alphen-Chaam en Gilze en Rijen vormt Michel Tromp ook de directie van de ABG-organisatie. Zij hebben gezamenlijk de basis gelegd voor de doorontwikkeling van de ABG-organisatie en de toekomstige huisvesting van medewerkers. Daarvoor is het ABG-bestuur hen erkentelijk. Het toeval wil dat ook gemeentesecretaris René Wiersema (Gilze en Rijen) binnenkort een nieuwe stap in zijn loopbaan zet. Hij wordt directeur-bestuurder van wooncorporatie Thius. Bestuursvoorzitter Derk Alssema: “We gunnen René en Michel deze stap. We gaan zorgen voor een tijdelijke aanvulling van de directie, die samen met Gert-Willem van Weel en het managementteam de continuïteit van de dienstverlening waarborgt en sturing kan blijven geven aan de doorontwikkeling. Het tekent de goede samenwerking dat René en Michel direct hebben toegezegd te zorgen voor een persoonlijke overdracht.”

Michel Antens gaat waarnemen als gemeentesecretaris in Baarle-Nassau. Michel Antens is bestuursadviseur voor de drie gemeentebesturen binnen de ABG-organisatie. Ook adviseert hij daarin het gemeentebestuur van Baarle-Nassau in de bestuurlijke samenwerking met de gemeente Baarle-Hertog. Nico van Mourik gaat de directiezetel in de ABG-organisatie waarnemen. Nico van Mourik adviseerde in 2021 de ABG-organisatie over de toekomstige huisvesting van de ABG-organisatie en was eerder onder andere gemeentesecretaris en griffier in de gemeente Breda, algemeen directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en algemeen directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Binnenkort worden er afspraken gemaakt over de persoonlijke overdrachten en de start van de waarnemerschappen. Daarnaast gaat de gemeente op zoek naar een opvolger voor Michel Tromp.