Gezocht: Stembureauleden en tellers

10 november 2020

Op 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. We zijn op zoek naar inwoners die op deze dag willen helpen op één van de stembureaus.

Bent u inwoner van de gemeente Baarle-Nassau en zou u graag een keer op een stembureau willen helpen? Dan kunt u zich aanmelden als stembureaulid of teller. De kans is reëel aanwezig dat we in maart 2021 nog te maken hebben met het coronavirus. Natuurlijk nemen we maatregelen om veilig te kunnen stemmen en werken in de stemlokalen.

Bent u 70 jaar of ouder?

Dan verzoeken wij u om uzelf niet aan te melden. Het RIVM heeft vastgesteld dat personen vanaf 70 jaar een verhoogd risico hebben op een ernstiger verloop van een besmetting met het coronavirus.

Taken (plaatsvervangend) voorzitter stembureau

 • U geeft leiding aan het stembureau.
 • U zorgt voor de planning, verdeling, voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden op het stembureau, zoals die staan in de Kieswet en de instructie van de gemeente.
 • U handhaaft de orde op het stembureau en ziet toe op een correct verloop van het verkiezingsproces.
 • U bent verantwoordelijk voor een correcte telling van de stemmen en de invulling van het proces-verbaal.
 • U bent verantwoordelijk voor het doorbellen van de voorlopige uitslag op partijniveau.
 • U bent verantwoordelijk voor de inlevering van het proces-verbaal en de stembescheiden op het gemeentehuis.
 • U onderhoudt het contact met het team verkiezingen.

Taken stembureaulid

 • U zorgt met andere stembureauleden voor de administratieve taken die het stemproces op het stembureau ondersteunen.
 • U ziet er met andere stembureauleden op toe dat het stemmen op het stembureau correct verloopt.
 • U neemt deel aan het tellen van de stemmen en de vaststelling van de uitslag van de stemming op het stembureau na 21.00 uur.
 • U zorgt met andere stembureauleden voor het correct verpakken en verzegelen van de stembescheiden na einde stemming op een stembureau, zoals dat in de Kieswet is vermeld.
 • U houdt toezicht op het stemproces in de stemhokjes.

Wie zoeken wij?

 • U moet minimaal 18 jaar of ouder zijn.
 • U beschikt over minimaal mbo-werk- en denkniveau.
 • U beheerst de Nederlandse taal goed.
 • U heeft cijfermatig inzicht.
 • U bent representatief.
 • U bent stressbestendig.
 • U bent omgevingsbewust.
 • U mag niet uitgesloten zijn van kiesrecht.
 • U heeft een e-mailadres en een mobiele telefoon.

Wat krijgt u hiervoor?

Voor de werkzaamheden op deze verkiezingsdag krijgt u een vergoeding. Als u alleen telt krijgt u €40,00. Bent u lid van een stembureau, dan krijgt u €180,00. En als voorzitter krijgt u €200,00. Deze inkomsten vallen onder de inkomstenbelasting 2021.

Inzet

Of we u indelen hangt af van het aantal mensen dat zich aanmeldt en het aantal mensen dat we precies nodig hebben. Als u wordt ingedeeld, bent u (plaatsvervangend) voorzitter, lid van het stembureau, reservelid, of teller. U krijgt per mail van ons te horen wat u gaat doen.

Training

Als u komt helpen op het stembureau, moet u een training volgen. Deze training is in het gemeentehuis, op een middag of avond in februari/maart 2021. In de training hoort u wat u precies moet doen op het stembureau.

Aanmelden

Heeft u belangstelling? Dan kunt u ons dit laten weten via het ledenportaal, via baarle-nassau.mijnverkiezing.nl.