Grensverkeer met België

21 maart 2020

Vanmiddag heeft gemeente Hoogstraten besloten om de grens met Nederland fysiek te sluiten met containers. Langs deze weg willen we u graag waarschuwen voor deze blokkades, omdat deze vaak plotseling op de weg geplaatst zijn op wegen waar u normaal 60/80 kilometer per uur mag rijden. Voorzichtigheid is dus geboden!

Afsluiten

Hoogstraten, Meerle, Minderhout, Wortel, Meer en Meerseldreef kun je nog bereiken via de volgende vier toegangswegen: Strijbeek, John Lijsenstraat, Castelréweg en Ulicotenseweg. Daar staan echter patrouilles om te controleren of je oversteek naar België aan de voorwaarden voldoet. De grensovergangen met Turnhout, Merkplas en Weelde-Statie zijn vooralsnog gewoon open. Bij Ravels en Poppel staan dranghekken, waar je nog wel gewoon langs kunt. Let wel op: hier kunnen overal nog patrouilles staan.

Recht van doorgang in Baarle

De grenzen van België sloten gisteren om 15 uur voor alle verplaatsingen die niet noodzakelijk zijn. Dit heeft ook gevolgen voor inwoners van de gemeente Baarle-Nassau en het grensverkeer met onze buurgemeenten. In Baarle kennen we recht van doorgang. Dat betekent dat inwoners van Baarle-Nassau zich nog wel vrij mogen begeven in Baarle-Hertog. Inwoners van Nassau mogen dus nog wel tanken in Hertog, maar niet in Poppel of Hoogstraten.

Mag een Nederlander nog naar België?

Je mag de Belgische grens oversteken als:

  • je werkt in België;
  • je mantelzorger bent bij een Belgische inwoner;
  • je kinderen worden opgevangen in een Belgische school of je hebt co-ouderschap.

Bezoek aan vrienden of familie is in België nu niet toegestaan. Winkelen, toeristische uitjes en wandelingen evenmin.

Men mag vanuit België enkel naar Nederland voor de volgende zaken:

  • je werkt in Nederland (met een verklaring van je werkgever of opdrachtgever);
  • je doet aan mantelzorg over de grens;
  • je kinderen worden opgevangen in een Nederlandse school of je hebt co-ouderschap.

Wij blijven in nauw contact met onze Vlaamse buurgemeenten over de genomen maatregelen.