Heeft u de afval enquête al ingevuld?

16 december 2020

Samen met u willen we werken aan vermindering van ons restafval. Uw mening is hierbij erg belangrijk. Daarom stellen we het erg op prijs als u wilt deelnemen aan onze inwonersenquête over afvalinzameling en -scheiding.

Waar vindt u de enquête

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten. U vindt de enquête via de volgende link: nl.surveymonkey.com/r/bewonersenqueteBN. Uiteraard kunt u ook een papieren enquête aanvragen door naar het volgende nummer te bellen: 030 699 1599. Of door te mailen naar info@jma.nl. Wij hebben een extern bureau ingehuurd om alle enquêtes op aanvraag per post naar u te verzenden.

Wilt u meedenken over afval?

Ook zijn wij op zoek naar enthousiaste bewoners die met ons mee willen denken om de inzameling en scheiding van afval te verbeteren. Hebt u interesse om deel te nemen in deze klankbordgroep? Laat dan uw naam, e-mailadres en telefoonnummer achter bij het invullen van de enquête.