Hulp bij (dreigend) baanverlies

15 april 2021
Sfeerbeeld

Door de coronacrisis dreigen meer mensen hun werk te verliezen of zijn ze hun baan al kwijtgeraakt. Daarom is het RMT Arbeidsmarktregio Midden-Brabant opgericht. Dit team biedt extra, intensieve begeleiding en ondersteuning om aan het werk te blijven of om nieuw werk te vinden. Een opstap naar nieuw werk dus.

Het is belangrijk dat inwoners die hun baan kwijt zijn of deze dreigen te verliezen zo snel mogelijk nieuw of ander werk vinden. Het UWV, de gemeente of de vakbond kunnen hierbij ondersteunen. Maar juist nu kunnen sommige mensen wat extra hulp gebruiken. Denk aan mensen die (om)scholing nodig hebben voor de nieuwe baan die langs komt. Of mensen die het solliciteren verleerd zijn omdat zij dit al lang niet meer gedaan hebben. Voor hen is het Regionaal Mobiliteitsteam (kortweg RMT) Arbeidsmarktregio Midden-Brabant opgericht.

Maak werk van werk

Geldt dit voor u? Bent u als gevolg van de coronacrisis uw baan of werk verloren of dreigt u uw baan te verliezen? Heeft u hierbij extra hulp nodig? Pak dan deze unieke kans en maak werk van uw werk samen met het RMT Arbeidsmarktregio Midden-Brabant.

U krijgt professionele, persoonlijke en onafhankelijke ondersteuning en begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan, maar blijft zelf altijd de baas over wat er gebeurt. Samen met een begeleider bekijkt u wat in uw situatie nodig is, maakt u een persoonlijk plan en gaat u aan de slag. Zo nodig regelt de begeleider extra voorzieningen voor u. Zoals testen, onderzoeken, loopbaaninstrumenten en scholing. Dit alles kost u geen geld. U moet wel gemotiveerd zijn. 

Interesse?

Kijk voor meer informatie op de website rmtmiddenbrabant.nl.