In 2050 van het aardgas af: hoe gaan we dat doen in Baarle-Nassau?

02 april 2021
Een fluitketel op een keramische kookplaat.

De gemeenteraad van Baarle-Nassau stelde op 31 maart een plan van aanpak voor de Transitievisie Warmte vast. De eerste stap op weg naar een aardgasvrije gemeente in 2050. Want het is de bedoeling dat heel Nederland vanaf 2050 geen aardgas meer gebruikt om te koken en te stoken.

Het klimaat is van ons allemaal

De komende maanden gaat de gemeente samen met bewoners, bedrijven en samenwerkingspartners nadenken over de manier waarop de weg naar een aardgasvrij Baarle-Nassau verder wordt vormgegeven”, geeft Nico Sommen, wethouder duurzaamheid aan. “Hiervoor bereiden we een Transitievisie Warmte voor. Deze visie gaat in op de alternatieven voor aardgas in Baarle-Nassau en welke technische oplossingen hier het beste passen. Ook geeft de visie inzicht in hoe we uiteindelijk van het aardgas af kunnen gaan.

De transitie naar aardgasvrij

Aardgas is een fossiele brandstof. Door te stoppen met het gebruik van aardgas komt er minder CO²-uitstoot in de lucht. Los hiervan zorgt de gaswinning voor veel schade en overlast in Groningen. Nico Sommen: “We staan dus aan het begin van een hele grote opgave: de warmtetransitie naar een aardgasvrije gemeente. Dit betekent dat in de periode tot 2050 alle, ruim 7 miljoen, woningen in Nederland op de schop gaan. Ook Baarle-Nassau draagt zijn steentje bij.”

In gesprek raken

Nu het plan van aanpak voor de Transitievisie Warmte is vastgesteld, volgen nog enkele verkennende onderzoeken. De Transitievisie Warmte moet namelijk goed aansluiten bij wat er mogelijk is in de gemeente en bij wat er bij de inwoners speelt. Om die reden gaat de gemeente graag zo snel mogelijk met inwoners en bedrijven in gesprek. Wilt u ook meedenken? Meld u dan aan via duurzaamheid@abg.nl.