Inwoners en maatschappelijke partners denken mee over de toekomst van gemeente Baarle-Nassau

01 april 2021
Sfeerbeeld

De Toekomstvisie 2030 uit 2017 vertelt veel over wat belangrijk is voor gemeente Baarle-Nassau en omschrijft het DNA (Baarle BRUIST!). Deze toekomstvisie gaan we nu vertalen naar scenario’s voor de bestuurlijke toekomst. Centraal hierbij staat hoe gemeente Baarle-Nassau haar belangrijke opgaven het beste kan realiseren. Hierover gaan we deze maand in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.

Mogelijke scenario’s voor de toekomst

Baarle-Nassau heeft gekozen voor bestuurlijke zelfstandigheid, maar kan dat op verschillende manieren invullen. Wat vindt u belangrijk? En wat betekent dit voor de mogelijke scenario's? Het gaat om zaken zoals wat ons uniek maakt als gemeente, de kwaliteit en bereikbaarheid van de dienstverlening, de nabijheid en aanspreekbaarheid van het bestuur en de kosten voor inwoner en ondernemer.

Generatiegesprekken en themagesprekken

Op 13 april vinden zogenaamde generatiegesprekken plaats met inwoners, onderverdeeld in drie groepen: 16-35 jaar, 36-50 jaar en 50 plus. We nodigen daarvoor steekproefsgewijs een aantal inwoners uit. Daarnaast vinden op 20 april themagesprekken plaats met ondernemers en maatschappelijke partners.

We houden u op de hoogte van de uitkomsten!