Inzameling afval: zet container op tijd aan straat

20 maart 2020

Onze afvalinzamelaar (Renewi) leegt uw afvalcontainer de komende weken op de dagen zoals u dat gewend ben. Kijk op uw afvalkalender of de afvalwijzer voor het ophaalschema. Wel kan het tijdstip van ophalen anders zijn. De medewerkers werken in ploegendienst. Zo is er minder kans op besmetting. Zet uw container op de inzameldag voor 07.30 uur aan straat.