Jaarbijeenkomst Bijenlandschap West-Brabant

15 november 2021
afbeelding boom, buiten, gras, staand

Donderdag 11 november kwamen de leden van het netwerk Bijenlandschap West-Brabant bij elkaar bij het vogelrevalidatiecentrum in Zundert. Zij keken terug op het afgelopen jaar en maakten plannen voor 2022.

Wat is Bijenlandschap West-Brabant?

Het Bijenlandschap West-Brabant is een samenwerkingsverband van 39 deelnemers waaronder gemeenten en het waterschap, natuurbeheerders en agrarische natuurverenigingen en bedrijven. Ze richten zich sinds 2017 op het samen bedenken en uitvoeren van concrete maatregelen om het leefklimaat voor bijen en bestuivers te behouden en te verbeteren. Bijvoorbeeld het bijvriendelijk beheren van wegbermen en oevers van waterlopen, het inzaaien van akkerranden, maar ook educatie van burgers en kinderen.

Kennis en ervaringen delen

De kracht van het Bijelandshap West-Brabant zit in het delen van kennis en ervaringen van de verschillende partners. Door samen te werken aan projecten is het effect veel groter dan wanneer ieder voor zich aan de slag zou gaan.

Iedereen kan de bijen helpen. Meer informatie over het netwerk en de bijen vindt u op de website van het netwerk: www.bijenlandschapwestbrabant.nl.

Kansenkaart

Elke gemeente kreeg een kansenkaart. Hiermee moeten we aan de slag om een beter netwerk te maken. Daarmee maken we het leefgebied van bijen en bestuivers groter. Het berm- en slootbeheer voor onze gemeente is overigens ook binnen dit samenwerkingsverband ontstaan.