Jong en onbegrensd Baarle

15 oktober 2020

Organiseer je een sport- of cultuuractiviteit waarbij Belgische en Nederlandse jeugd elkaar ontmoeten? Kijk of je in aanmerking komt voor een bijdrage van de gemeente!

Sinds corona zijn de grenzen in Baarle meer dan ooit zichtbaar en voelbaar. De verschillen in wetten en regels aan beide kanten van de grens verdelen onze gemeenschap. Naar school gaan over de grens, samen sporten en samen activiteiten ondernemen is in deze tijd veel minder vanzelfsprekend. Daarom is het juist nu van belang dat we elkaar blijven ontmoeten. In samenwerking met het programma Onbegrensd van het Ministerie van Binnenlandse Zaken stellen we daarom de subsidieregeling ‘Jong en Onbegrensd Baarle’ open. Hiermee willen we grensoverschrijdende sport en -cultuuractiviteiten stimuleren waarbij de ontmoeting tussen Belgische en Nederlandse jeugd centraal staat.

Wanneer komt je activiteit in aanmerking voor een subsidie?

 • De subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die aantoonbaar aandacht besteden aan het grensoverschrijdende thema. (Digitale) ontmoeting en uitwisseling tussen Nederlandse en Belgische jeugd staat centraal.
 • Deelnemers aan activiteiten zijn tussen 8 en 18 jaar oud en komen zowel uit Nederland als uit België.
 • Tijdens de coronaperiode is er een grote voorkeur voor vernieuwende digitale activiteiten/evenementen. Bij fysieke evenementen/activiteiten worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd.
 • Verenigingen, organisaties en onderwijsinstellingen uit Baarle-Nassau of Baarle-Hertog kunnen een aanvraag doen. Neem dus contact op met je vereniging als je een leuk idee hebt!
 • De subsidie wordt éénmalig voor een activiteit of evenement verstrekt.
 • De start van de activiteit vindt plaats in 2020 of 2021.
 • De bijdrage vanuit de subsidieregeling bedraagt maximaal 2.500 euro. De kosten worden inzichtelijk gemaakt door middel van een begroting. Het principe ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ is van toepassing.
 • Voor grotere evenementen kan een bijdrage worden gevraagd tussen 2.500 en 10.000 euro. Deze aanvragen worden apart beoordeeld door een commissie.
 • De Algemene Subsidieverordening Baarle-Nassau is van toepassing.

Zo vraag je subsidie aan

 • Stuur een e-mail met een korte uitleg van je activiteit of evenement naar jongenonbegrensdbaarle@abg.nl.
 • Je ontvangt vervolgens een aanvraagformulier.
 • Vraag de subsidie minimaal twee maanden vóór de start van de activiteit aan.
 • De aanvraag wordt binnen twee weken behandeld. Voor projecten met kosten tussen 2.500 en 10.000 euro wordt de aanvraag binnen zes weken behandeld.