Kinderopvang en onderwijs

15 december 2020

Vanaf 16 december sluiten kinderopvangorganisaties (dagopvang en BSO) en het basisonderwijs tot en met tenminste 17 januari 2020. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang. Lees op onze website het laatste nieuws hierover.