Koninklijke onderscheiding voor 2 inwoners van Baarle-Nassau

24 april 2020

Sinds vanmorgen is onze gemeente twee Koninklijk gedecoreerden rijker: Staf van Aelst en Wim Singerling zijn benoemd tot  Lid in de orde van Oranje- Nassau. Burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf bracht hen dit bijzondere nieuws persoonlijk, op gepaste afstand.

Dhr. G.M. (Staf) van Aelst uit Baarle-Nassau

Dhr. Van Aelst zet zich al ruim 40 jaar intensief in als vrijwilliger.
In 1978 begon hij zijn vrijwilligerscarrière bij SVU Ulicoten. Hij was 20 jaar lang bestuurslid: eerst secretaris en daarna als voorzitter/secretaris. Ook was hij 15 jaar KNVB regio/cluster afgevaardigde veldvoetbal district Zuid I. Bij voetbalvereniging Gloria UC was dhr. Van Aelst 18 jaar actief. Vijf jaar als voorzitter en daarnaast als: beheerder van het clubhuis, medewerker van het clubhuis, verenigingsscheidsrechter, afgevaardigde bij de KNVB en als commissielid van de kamer van wedstrijdzaken KNVB Regio Zuid 1.
Sinds 2016 is dhr. Van Aelst actief binnen de Seniorenvereniging Baarle-Nassau. Als bestuurslid, vicevoorzitter en voorzitter. En als lid van de werkgroep ‘jongeren’, de werkgroep reizen, de werkgroep open dag en de werkgroep 50-jarig bestaan.

Dhr. Van Aelst is wedstrijdleider, bestuurslid en lid van de technische commissie bij Bridge Club Enclave. En sinds enkele jaren wedstrijdleider voor de bridgeclub in Chaam.

5 Jaar geleden startte dhr. Van Aelst als vrijwilliger bij de Lokale Omroep Baarle. Hij verzorgt wekelijks een radioprogramma en verzorgt reportages op locatie.  

Dhr. W.M. (Wim) Singerling uit Baarle-Nassau

Dhr. Singerling zet zich al bijna 25 jaar (sinds 1996) intensief in voor vluchtelingen in de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. Hij helpt mensen met inburgeren in Nederland. En ondersteunt hen bijvoorbeeld bij verhuizen, scholen uitzoeken, ouderavonden, doktersbezoeken.
Sinds 2015 organiseert dhr. Singerling samen met een pianist elke maand een muziekcafé voor ouderen en zieken bij Thebe verpleeghuis Aeneas.

Dhr. Singerling is ook elke woensdagochtend 2 uur actief als vrijwilliger voor het ‘Praatpunt’ van bibliotheek Theek 5. Hij helpt vluchtelingen en immigranten om de Nederlandse taal te leren spreken. Tot slot was hij 10 jaar vrijwilliger voor de Pavelstichting, die vakanties voor groepen Russische weeskinderen naar Nederland organiseerde. Hij fungeerde als tolk Russisch en aanspreekpunt tussen kinderen en pleegouders.

Opspelden onderscheiding later dit jaar

Het opspelden van de versierselen moet in heel Nederland nog even wachten, vanwege de coronamaatregelen. In de loop van het jaar zal door de Kanselarij een datum worden bepaald waarop alle onderscheidingen in Nederland persoonlijk kunnen worden uitgereikt.