Kunstgrasvelden voor HC Baarle en Gloria UC

24 september 2020

Hockey Club Baarle krijgt een eigen kunstgrasveld op het terrein van voetbalvereniging Gloria UC op sportpark Boschoven. Ook Gloria UC krijgt een kunstgrasveld en de nieuwe velden voorzien we van led-verlichting. De gemeenteraad van Baarle-Nassau stelt hiervoor 988.000 euro beschikbaar. De raad ging gisteren akkoord met een extra krediet van 278.000 euro boven de in 2019 al toegezegde 710.000 euro.

“Blij en opgelucht”

Wethouder Nico Sommen: “Dit is een mooie stap in ons sportieve Baarle. Ik ben blij en opgelucht dat HC Baarle eindelijk een plek krijgt. Ik ben het bestuur van HC Baarle en Gloria UC dankbaar over het enthousiasme waarmee ze zich hebben ingezet om tot dit resultaat te komen. Nu gaan we samen verder aan de slag om snel te komen tot realisatie. Als alles meezit, zijn de velden na de winterstop klaar.”

Voordelen

De hockeyclub wacht sinds de oprichting (begin 2016) op een eigen veld. In mei 2019 ging de raad akkoord met het voorstel om op de banen 1 en 2 van TC Baarle een hockeyveld aan te leggen. Die kosten vielen bij herberekening hoger uit. Om dit te realiseren moesten bomen gekapt worden. Dat riep het nodige protest op. Een veld aanleggen bij Gloria UC vergt minder tijd. Begin dit jaar diende Gloria UC het verzoek in voor een kunstgrasveld. Het tegelijkertijd aanleggen van beide kunstgrasvelden is financieel voordeliger.

Motie

De gemeenteraad draagt het college in een motie wel op om in het voorstel voor het sportaccommodatiebeleid voorrang te geven aan led-verlichting op alle sportvelden in Baarle. Deze motie kwam voort uit het feit dat Gloria UC één veld moet opofferen. Dit vangt de club op door haar voetbalvelden in Ulicoten intensiever te gebruiken. Dit komt de leefbaarheid in Ulicoten ten goede. Hier staat echter nog oude veldverlichting die niet duurzaam en duur in gebruik is vanwege het hoge energieverbruik.

Eindelijk een eigen plek

Johan Bertens, voorzitter van HC Baarle, geeft namens alle leden aan erg blij te zijn met dit raadsbesluit. “Het is voor onze vereniging een fantastische overwinning. 5,5 jaar geleden ontstond bij ons het idee een hockeyvereniging op te richten. Een eigen plek is iets wat wij altijd gemist hebben. Ouders, vrijwilligers, kinderen, sponsoren en andere betrokkenen verdienen een groot compliment. Voor hun geduld, doorzettingsvermogen, inzet en enorme betrokkenheid. Ook heel fijn dat we uiteindelijk in Gloria UC een goede partner gevonden hebben. Beide besturen beseffen dat we in een maatschappij leven waarin samenwerking steeds belangrijker wordt. Dat maakt dat je samen sterker wordt.”

Samen naar een betere accommodatie

Ook Gloria UC-voorzitter Jozef van Sas ziet veel voordelen in de samenwerking. Jozef. “Je merkt dat het steeds lastiger is om vrijwilligers te vinden. Voor steeds meer ouders in Baarle is het fijn dat ze maar naar één accommodatie hoeven te gaan. Uiteraard helpt de komst van HC Baarle ook om onze exploitatielasten omlaag te brengen. We gaan op korte termijn een onafhankelijke commissie in het leven roepen met leden van beide verenigingen die zich gaat buigen over hoe we de accommodatie samen nog beter kunnen maken.“