Landelijke ‘Week van de Duurzaamheid’

13 oktober 2021
Sfeerbeeld

Deze week is het de landelijke ‘Week van de duurzaamheid’. We zetten duurzaamheid in onze gemeente even in de spotlights. Ook wij werken aan een visie om te komen tot een aardgasvrije gemeente. Uitgangspunten zijn te kiezen voor kleinschalig, op maat en dichtbij. Daarnaast kiezen we niet voor een harde lijn en een strak tijdpad, maar voor een geleidelijk proces van samen bewust worden.

Veel animo voor eerste informatieavond

Pas was er een digitale informatieavond. Daar kregen aanwezigen inzicht in het proces naar een aardgasvrije gemeente. Daarnaast gaf het Regionaal Energieloket concrete tips voor de verduurzaming van de eigen woning.

De opkomst was goed. Er waren ongeveer 90 mensen online aanwezig tijdens de hele avond. Er was een positieve sfeer en aanwezigen gebruikten de live-chat goed om vragen te stellen.

Visie

Om het proces naar een uiterlijk in 2050 aardgasvrije gemeente te begeleiden, werken we aan een eerste stap met de ‘Transitievisie Warmte’. Wethouder Nico Sommen: “Die visie stellen we in 2021 vast. In de visie staat bijvoorbeeld welke mogelijke alternatieven voor aardgas we hebben. En ook hoe, wanneer en met wie we de warmtetransitie in onze gemeente organiseren. Het is goed te zien dat er zo veel belangstelling was voor de digitale informatiebijeenkomst. Het is een onderwerp dat logischerwijs erg leeft. Zeker nu met de berichtgeving over stijgende energie(aardgas)lasten. We hebben nog een lange weg te gaan maar het opstellen van deze visie is een belangrijke eerste stap”.

Waardevolle suggesties inwoners

Om te zorgen dat de visie aansluit bij wat er leeft en gebeurt in onze gemeente, zijn er voor de zomer verkennende gesprekken geweest met een aantal inwoners. Zij gaven waardevolle suggesties. Tijdens de informatieavond hebben we uitkomsten van deze gesprekken gedeeld. Deze feedback nemen we mee bij het opstellen van het visieplan.

Samen bewust: zelf aan de slag

Belangrijk in het proces naar een aardgasvrije gemeente zijn aanpassingen aan de eigen woning. Iedereen kan zich in kleine stapjes voorbereiden. Daarom gaf Regionaal Energieloket tips over hoe mensen zelf aan de slag kunnen bij het verduurzamen van de eigen woning.

Tip: laat je informeren!

Tijdens de avond konden aanwezigen vragen stellen via de chat. Er kwamen vooral vragen over het verduurzamen van de eigen woning, die het Regionaal Energieloket goed heeft kunnen beantwoorden.

Energiecoach

Voor meer gerichte en specifieke informatie over het verduurzamen of isoleren van uw woning kunt u een energiegesprek aanvragen met een energiecoach. Als u dat voor 22 oktober doet, is dat gratis. Meer informatie hierover vindt u op www.dac-gesprek.nl.

Meer informatie en suggesties

Voor meer informatie over de Transitievisie Warmte kunt u kijken op onze speciale pagina over Duurzaamheid. Hier vindt u onder andere de link naar de Energiekaart, waarop u het (voorlopig) energielabel van uw woning vinden.

Heeft u zelf nog een suggestie die u wilt meegeven voor de Transitie Visie Warmte? Mail dan voor 22  oktober naar tvw@baarle-nassau.nl.

U kunt ook de opname van de avond terugkijken.