Marjon de Hoon – Veelenturf herbenoemd tot burgemeester van Baarle-Nassau

03 juni 2021
Foto burgemeester

Marjon de Hoon – Veelenturf mag ook de komende zes jaar burgemeester van de gemeente Baarle-Nassau zijn. Zij is vandaag officieel beëdigd bij Koninklijk Besluit. Ten overstaan Commissaris van de Koning, Ina Adema, legde zij vanmiddag de verklaring en belofte af. Haar man en zoons waren daarbij aanwezig.

Op 27 januari besloot gemeenteraad van Baarle-Nassau om De Hoon - Veelenturf voor te dragen voor herbenoeming bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tijdens een speciale raadsvergadering vielen lovende woorden.

Nog niet klaar

Naast het verder versterken van onze bestuurskracht aan zowel Belgische als Nederlandse zijde, wil ik Baarle-Nassau in de grensregio de positie geven die het verdient als proeftuin voor internationale samenwerking. We maken momenteel samen met onze zustergemeente Baarle-Hertog mooie stappen. Zo staan we aan de vooravond van de oprichting van een BGTS, wat we kunnen zien als symbolische Europese gemeente. Maar ook aan Nederlandse zijde werken we aan het verder versterken van onze bestuurskracht. De doorontwikkeling van onze ABG-organisatie is daarbij van groot belang. Dankzij de inzet en ondersteuning vanuit onze ambtelijke fusieorganisatie zijn wij immers in staat om onze bestuurlijke ambities uiteindelijke te realiseren!

Aanspreekbaar

De burgemeester hecht ook veel waarde aan de sociale en representatieve rol van het ambt. “Ik ben graag aanwezig bij lokale evenementen en ik hecht er belang aan om aanspreekbaar te zijn. Het is belangrijk om te voelen wat er leeft, wat de noden zijn. Dan pas kun je de behoefte van de gemeenschap goed vertalen in de bestuurlijke keuzes die je maakt. Ook aandacht voor lief en leed doet er toe; het luisterend oor bij verdriet en calamiteit, echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, of bijvoorbeeld de Koninklijke Onderscheidingen. Dan mag ik mensen in het zonnetje zetten die zich langdurig hebben ingezet voor onze gemeenschap. Nog elke keer krijg ik kippenvel als ik de woorden uitspreek: Het heeft Zijne Majesteit de koning behaagd om…”