Maximum 30 km per uur is nieuwe norm in centrum Baarle

28 april 2022
Sfeerbeeld

Het grootste deel van Baarle-centrum is nu een 30 km zone. Gemotoriseerd verkeer mag er nog maximaal 30 km per uur rijden. De gemeenten hebben borden geplaatst om de zone aan te duiden.

De gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau nemen hiermee een volgende stap naar een verkeersveiliger centrum waar het aangenaam vertoeven is voor inwoners en bezoekers. Sinds de aanleg van de randweg krijgen de straten in het centrum minder verkeer te verwerken. Hierdoor kunnen we de straten in het centrum meer als verblijfsgebied inrichten, met bredere voetpaden en meer groen. De vernieuwde Generaal Maczeklaan en de Leliestraat en de huidige reconstructie van de Hoogbraak zijn hier goede voorbeelden van.

Een snelheidsverlaging naar 30 km per uur heeft veel voordelen. Trager rijden in combinatie met minder onnodig optrekken en afremmen leidt tot minder uitlaatgassen en fijnstof, minder geluidsoverlast, een aangenamere en veiligere leefomgeving en zelfs vlotter verkeer. Een 30 km zone kan ook sluipverkeer ontmoedigen, zodat de randweg optimaal gebruikt wordt.

Bekijk hier de kaart met de maximale snelheid .