Meer maatregelen

16 maart 2020

Vanaf vandaag, maandag 16 maart, gelden er nieuwe maatregelen in verband met de strijd tegen het coronavirus.

 • U kunt alleen nog voor het doen van aangifte geboorte en voor een spoedaanvraag van reisdocument en rijbewijs bij de balie in het gemeentehuis terecht. Alle andere producten moet u digitaal aanvragen of een paar weken uitstellen.
 • U kunt ALLEEN op afspraak hiervoor terecht.
 • Tussen twee balieafspraken houden we 10 minuten vrij in de agenda.
 • Voor het afhalen van producten bij de receptie moet u ook een afspraak maken.
 • De expositie in de hal van het gemeentehuis kunt u voorlopig niet bezoeken.

Maatregelen met betrekking tot de afvalinzameling:

 • In verband met de maatregelen tegen het coronavirus is de milieustraat aan de Smederijstraat 6 in Baarle-Nassau tot en met 3 april op de zaterdagen gesloten. Dit park is in beheer is van een Belgische exploitant. Deze sluit al haar parken de komende zaterdagen. Op woensdag, donderdag en vrijdag is de milieustraat wel gewoon open op de normale openingstijden.
 • De huis-aan-huis-inzameling van afval gaat gewoon door via het ophaalschema zoals dat op uw afvalkalender staat. Andere werkzaamheden, zoals het oplossen van storingen aan bijvoorbeeld de riolering, pakken we op de normale manier op.
 • De geplande compostactie op 28 maart vervalt.
 • Op uw afvalkalender staat dat u zaterdag 4 april snoeiafval kunt brengen naar de gemeentewerf. Dit vervalt. We kijken of we op een later moment wel de mogelijkheid kunnen bieden het snoeiafval naar de gemeentewerf te brengen.

Eerdere afspraken

Bovengenoemde afspraken gelden bovenop de volgende:

 • We vragen klanten met ziekteverschijnselen hun afspraak af te zeggen.
 • We schudden geen handen.
 • Klanten kunnen alleen met pin betalen; we accepteren geen contant geld.