Nassau en Hertog nu samen voor volledig masterplan centrum Baarle

25 september 2020

Nu de randweg open is, kunnen we aan de slag met het verbeteren van de kwaliteit van het centrum van Baarle en de voormalige provinciale wegen door het dorp. De gemeenteraad van Baarle-Nassau heeft opdracht gegeven om een integrale visie te maken hoe de openbare ruimte eruit moet gaan zien: het Masterplan Centrum Baarle. Deze week besloot de gemeente Baarle-Hertog om hierbij aan te sluiten.

Gezamenlijke visie

Nu beide gemeenten meedoen, kunnen we één gezamenlijke visie maken op het vernieuwen van de openbare ruimte in het centrum van Baarle. Met de deelname van Baarle-Hertog breiden we het plangebied uit met de Molenstraat, Kapelstraat, Klokkenstraat en de geplande oostelijke parking. Hoe zorgen we dat straks de Belgische en Nederlandse delen van het centrum een mooie kwaliteit uitstralen en dat er sprake is van één Baarle? Hoe maken we tegelijkertijd duidelijk waar welk land ligt en hoe de grenzen lopen? Wat voor materialen gaan we gebruiken? Welke sfeer willen we in het centrum van Baarle? Dat soort vragen willen we beantwoorden in het masterplan.

Inbreng inwoners en ondernemers

Beide gemeenten vinden het belangrijk om dit masterplan te maken met inbreng van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Afgelopen juni heeft gemeente Baarle-Nassau al diverse bijeenkomsten georganiseerd met verenigingen, bedrijven en inwoners om input op te halen. Daarbij waren ook al een aantal inwoners uit Baarle-Hertog aanwezig. Nu willen we ook aan Hertogse zijde voldoende informatie ophalen. Daarom organiseren we voor inwoners en ondernemers uit Baarle-Hertog op korte termijn nog een paar bijeenkomsten. De data hiervoor stellen we binnenkort vast.

Planning

Na deze bijeenkomsten maakt bureau Wissing schetsen voor beide gemeenten voor de gewenste inrichting van de diverse straten en pleinen. Met het concept-masterplan komen we naar verwachting eind 2020 of begin 2021 terug naar alle inwoners en bedrijven in Baarle, zodat iedereen daarop kan reageren. Met alle input die we ophalen, maken we het masterplan af en leggen we het daarna ter vaststelling voor aan beide gemeenteraden. Dit is gepland in de 1e helft van 2021.