Nieuw zorg- en welzijnsbeleid: Baarle BRUIST! Met elkaar, voor elkaar

19 juni 2020

De coronacrisis houdt heel de wereld in haar greep en daarmee ook alle inwoners van de gemeente Baarle-Nassau. “Complimenten aan alle inwoners hoe zij omgaan met deze crisis. We helpen elkaar met het doen van boodschappen, maken een praatje en houden elkaar in het oog. Het ‘er voor elkaar zijn’ en het ‘samen doen’, is precies waar ons nieuwe zorg- en welzijnsbeleid Baarle BRUIST! Met elkaar, voor elkaar‘ over gaat.”, aldus Nico Sommen, wethouder zorg en welzijn.

Zorgvraag

Net als in veel andere gemeente verandert ook in Baarle-Nassau de hulpvraag en neemt de zorgvraag toe. Dit maakt dat de gemeente op een andere manier moeten kijken naar haar manier van werken en hoe we de financiële middelen hiervoor zo effectief mogelijk inzetten.

Mensen

Een nieuw zorg- en welzijnsbeleid klinkt misschien ingewikkeld. Maar het gaat vooral over echte mensen. Mensen die wij zelf zijn, die we kennen van dichtbij of via via. Het gaat bijvoorbeeld over Amber, een 32-jarige vrouw, die pas een paar maanden in de buurt woont en zich eenzaam voelt, omdat ze moeilijk contact kan maken. En het gaat over Walter van 77 jaar. Hij krijgt steeds meer moeite met dagelijkse dingen als boodschappen doen of schoonmaken. Dat deed zijn vrouw eigenlijk altijd, maar zij woont nu in een verzorgingstehuis.

Meedoen mogelijk maken

Nico Sommen: “Het nieuwe beleid is er voor mensen waarbij het ‘meedoen’ (tijdelijk) moeilijk is. Zij hebben ondersteuning op maat nodig, daar zorgen we samen voor. Hierbij hebben we allemaal een verantwoordelijkheid. Of je nu inwoner, professional of ondernemer bent. Maar ook verenigingen, scholen en alle andere (maatschappelijke) organisaties dragen hun steentje bij. En natuurlijk ook wij als gemeente. Het Dorpsteam zorgt ervoor dat al deze partijen met elkaar verbonden worden waar nodig en is er voor alle inwoners. Bij dit team kun je terecht met vragen over wonen, welzijn, werk, inkomen, jeugd en zorg. We moeten er tenslotte samen voor zorgen dat iemand passende ondersteuning krijgt als dat nodig is.”