Nieuwe adviesborden voor vrachtverkeer

10 december 2019

Sinds de opening van de randweg in juli is het verkeer in het centrum afgenomen. Dit blijkt uit verkeerstellingen. De hoeveelheid (vracht)verkeer is in het centrum behoorlijk gedaald. Toch zijn er nog altijd vrachtwagens die door het dorp rijden. Dit leidt tot ergernissen bij onze inwoners. Daarom kozen de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog ervoor  om voor elke rotonde een adviesbord te plaatsen. 

Waarom adviesborden?

De gemeenten hebben met verschillende instanties gesproken over dit probleem. Niet alle GPS-systemen zijn aangepast aan de nieuwe verkeerssituatie en daarnaast is er een periode nodig dat bestuurders aan de gewijzigde verkeerssituatie moeten wennen. We hebben voor de adviesborden gekozen omdat een totaalverbod van vrachtverkeer in Baarle lastig te realiseren is. Baarle heeft namelijk te maken met invalswegen vanuit bijvoorbeeld Ulicoten, Poppel en Zondereigen die niet uitkomen op de randweg. 

In overleg met de provincie Noord-Brabant en op advies van de Belgische politie kozen de gemeenten voor het plaatsen van adviesborden voor elke rotonde. Met deze adviesborden zien vrachtwagenbestuurders voor ze de rotonde oprijden dat ze de randweg moeten nemen als ze niet in het centrum van Baarle moeten zijn. Op de borden staat dat het beter is het GPS-systeem niet te volgen, maar de adviesroute te nemen. Ook zetten we regelmatig tekstkarren in van de Belgische politie om chauffeurs te attenderen op de randweg. 

Evaluatie borden

Deze maatregelen evalueren we in de loop van volgend jaar. Als het aantal vrachtwagens in het centrum niet voldoende vermindert, kunnen we andere maatregelen nemen.