Nieuwe beleidsregels Evenementen gemeente Baarle-Nassau

10 november 2020

Binnen onze gemeente vinden veel evenementen plaats. Voor sommige evenementen is een vergunning nodig. Voor andere evenementen is een melding vereist en sommige evenementen kunnen zonder vergunning of melding worden georganiseerd.

In de beleidsregels voor evenementen legt de gemeente de voorwaarden voor het organiseren van een evenement vast.

De huidige beleidsregels dateren uit 2006. Deze regels zijn verouderd en er zijn knelpunten. Daarom is er behoefte aan vernieuwing van de regels.

Burgemeester en wethouders hebben hiervoor een voorstel vastgesteld, de “Beleidsregels Evenementen gemeente Baarle-Nassau 2020”. Dit voorstel leggen we nu ter inzage, zodat inwoners hier opmerkingen over kunnen maken.

Door de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus is het voorgestelde beleid alleen digitaal in te zien via www.baarle-nassau.nl. Iedereen kan een mondelinge toelichting vragen (telefonisch 088-3821239) of schriftelijk een zienswijze indienen.

Het voorgestelde beleid ligt tot en met 18 december 2020 ter inzage. Wij moeten uw zienswijze binnen deze termijn hebben ontvangen. In uw zienswijze moet in ieder geval uw naam, adres en datum staan. Vermeld ook de reden van de zienswijze.

U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau, Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau, o.v.v. concept Beleidsregels Evenementen of via de mail naar ronaskamp@abg.nl.

Na 18 december neemt het college, mede op basis van eventueel ingediende zienswijzen, een definitief besluit over de Beleidsregels Evenementen. Daarna publiceren we de regels op de website www.overheid.nl.

Pdf: Beleidsregels Evenementen Gemeente Baarle-Nassau (PDF, 705 kb)