Nieuwe jeugdgemeenteraad gaat van start

17 november 2022
Foto raad

De gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau hebben een nieuwe “Jeugdgemeenteraad over de grens”. Deze internationale jeugdgemeenteraad is een samenwerking tussen de beide gemeenten en de basisscholen uit Baarle-Hertog en Baarle-Nassau.

Installatievergadering

Woensdag legden 12 kinderen de eed af in het gemeentehuis van Baarle-Hertog. Heel symbolisch gebeurde dat op de grens in de raadzaal. De kinderen uit de groepen 7 en 8 van de Nederlandse scholen staken hun hand op voor wethouder Janneke van de Laak. De kinderen van het 5e en 6e leerjaar van de Belgische scholen legden de eed af bij schepen Sophieke Verhoeven.

Inspraak op jonge leeftijd

Het doel van de jeugdgemeenteraad is om inspraak te organiseren op kindermaat. Kinderen krijgen de kans om mee te denken over het gemeentelijk beleid, over onderwerpen uit hun eigen leefwereld. Door te werken met een jeugdgemeenteraad als inspraakmiddel leren kinderen wat democratie inhoudt en hoe een gemeente werkt.

En nu … aan de slag

De jeugdgemeenteraadsleden willen Baarle mooier, leuker en veiliger maken. Dit doen ze onder begeleiding van jongerenwerker Djamil. Samen met hem werken de kinderen hun ideeën uit in een plan met acties. Volgende vergadering vertellen de kinderen aan de wethouder en schepen welke ideeën ze verder willen uitwerken.