Ondermijning

17 november 2021
Afbeelding met tekst, illustratie

Steeds vaker horen we het woord ‘ondermijning’. Ondermijning is een verzamelnaam voor verschillende vormen van criminaliteit die vaak verborgen blijft. Het gaat dan bijvoorbeeld om illegale hennepteelt, drugshandel, geld witwassen, mensenhandel, bedreiging en intimidatie en vastgoedfraude. Ondermijning is georganiseerde criminaliteit dichtbij en criminelen vergaren er veel geld en macht mee.

Wat is ondermijning?

Hiermee bedoelen we de schadelijke gevolgen van zware, georganiseerde misdaad. Gevolgen die ontstaan doordat onderwereld en bovenwereld niet meer duidelijk gescheiden werelden zijn, maar vermengd raken. Criminelen gebruiken burgers en bedrijven uit de bovenwereld voor hun illegale activiteiten.

Met het illegaal verdiende geld breiden ze hun criminele activiteiten uit en pronken met luxe spullen. Ze krijgen aanzien en loyaliteit van mensen uit hun wijk of buurt en ontwikkelen daar een zekere machtspositie. Dit kan een aantrekkende werking hebben. Daarnaast zetten zij ook burgers en ondernemers onder druk om mee te werken. Zo worden zelfs diegenen zonder kwade bedoelingen de criminaliteit in getrokken. De zware, georganiseerde criminaliteit maakt daarmee onze samenleving minder veilig.

Wat zijn ondermijnende activiteiten?

 • Hennepplantages of drugslabs op industrieterreinen, in schuren op het platteland of zelfs in woonwijken;
 • dumpingen van drugsafval in de natuur;
 • grote cocaïnetransporten via de havens;
 • witwassen van misdaadgeld;
 • corruptie, intimidatie;
 • bedreigingvan bestuurders, officieren van justitie, politiemensen en journalisten;
 • handgranaten bij horecabedrijven;
 • de handel in illegale vuurwapens. Hierdoor zijn er schietpartijen en liquidaties;
 • overlast en criminaliteit door Outlaw Motorcycle Gangs (Motobendes)

Wat kan ondermijning nog meer zijn?

 • De buurman zonder werk, maar heeft wel een mooie auto
 • Een woning waar het overdag heel stil is en in de nachten veel bedrijvigheid.
 • Een huurwoning waar de hoofdhuurder eigenlijk nooit is, maar die wel druk bezocht wordt.

Helpt u mee?

Bij de aanpak van ondermijning doet de politie steeds vaker een beroep op burgers, u dus, om criminele activiteiten te melden. Iedereen kan hiermee te maken krijgen; het is dichterbij dan u denkt. De hulp van burgers en ondernemers is hard nodig in de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit want: ‘Veiligheid is van ons allemaal.’

Hoe maakt u een melding?

 • Meld opvallende dingen aan de wijkagent of spreek agenten aan op straat
 • Bel met 0900-8844 als u twijfelt over het doen van melding
 • Door middel van de Opsporingstiplijn 0800-6070
 • Bel 088 – 7000 (Meld Misdaad Anoniem) als u geheel anoniem iets wil melden.

Ook al denkt u dat het onbelangrijke informatie is voor de politie, meld het toch als u het niet vertrouwt!

Mocht u na het lezen van dit document nog vragen hebben? Neem dan contact op met de wijkagent of met 0900-8844. Meer informatie vindt u ook op de website van de politie.