Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

19 juni 2020

Binnenkort vindt er in Baarle-Nassau een seismisch onderzoek voor aardwarmte in de ondergrond plaats. Het onderzoek is een onderdeel van SCAN. Dit landelijke onderzoek van de Rijksoverheid verzamelt informatie over de ondergrond om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de winning van aardwarmte mogelijk is.

Bij dit seismisch onderzoek gaan geluidsgolven de ondergrond in om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in beeld te brengen. In de directe omgeving kan dan een doffe plof te horen zijn. Van dichtbij kunt u mogelijk ook lichte trillingen voelen (alsof een vrachtwagen voorbijrijdt). Bewoners en bedrijven in de directe omgeving krijgen vooraf en tijdens de werkzaamheden bericht hierover. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft voor het onderzoek de vergunning af.

Kijk voor meer informatie, de locaties en updates op www.scanaardwarmte.nl.