Ook dit jaar aandacht voor natuurlijke bestrijding eikenprocessierups

28 april 2021
Foto rupsen

In 2020 was de overlast van de eikenprocessierups een stuk minder dan de voorgaande jaren. Het is moeilijk te voorspellen hoe groot de overlast dit jaar zal zijn. Dat is  afhankelijk van het weer. We nemen  verschillende maatregelen. We bestrijden de eikenprocessierups preventief, zorgen geleidelijk aan voor meer diversiteit in de beplanting.

Hoe gaat de preventieve bestrijding in zijn werk?

Zodra de eerste blaadjes aan de eikenbomen komen, start een gecertificeerd bedrijf met het bestrijden van de eikenprocessierupsen. Dit is meestal het geval eind april/begin mei. Wij gebruiken hiervoor een biologisch bestrijdingsmiddel. Dit doen we vooral binnen de kernen, in de buurt van scholen, sportparken, winkels en langs belangrijke fietsroutes. In bosplantsoen en langs natuurgebieden spuiten we niet. Op www.abg-boomonderhoud.nl ziet u waar dat is.

Aanplant meer verschillende soorten en ophangen nestkasten

Bij aanplant van nieuwe bomen of de aanleg van nieuw groen zorgen we voor meer afwisseling. Dit zorgt er voor dat de eikenprocessierupsen zich minder goed kunnen verspreiden. Een gevarieerde begroeiing trekt andere insecten en vogels aan die eikenprocessierupsen eten. Begin dit jaar heeft de ZLTO (Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie, afdeling Baarle-Nassau)  325  nestkastjes opgehangen op overlastlocaties. Eerder hingen we er 25 op bij speelplekken. Eind 2020 zijn op het Bels Lijntje, Haldijk, Sportpark Ulicoten en Tiendstraat plaatsen ingezaaid om meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan te trekken.

Natuur in het Dorp

Dit jaar liep het project Natuur in het Dorp. Veel extra nestkasten zijn opgehangen en bewoners hebben vele vierkante meters beplanting geplant in hun tuin. Ook dit draagt bij aan de bestrijding van de eikenprocessierups.

Wat kan ik zelf doen?

Deze maatregelen richten zich op openbaar gebied. Natuurlijk kunt u ook in uw eigen tuin zorgen voor meer diversiteit en planten of struiken zetten die natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aantrekken. Ook nestkastjes ophangen voor koolmezen, boomklevers en vleermuizen kan helpen.

Waar kan ik overlast melden?

Heeft u overlast van de eikenprocessierups in de openbare ruimte, meld dit dan via de BuitenBeterapp, doe een melding www.baarle-nassau.nl/overlastvandierenofplanten of bel de gemeente via tel. 14 013 Ondanks dat we preventief spuiten kunnen er toch nesten komen. Als u een melding maakt van overlast van de eikenprocessierups, komt een medewerker van de  gemeente kijken of wij iets kunnen doen aan de overlast. We kunnen niet alle nesten verwijderen maar maken een afweging waar de overlast het grootst en urgent is.

Veel gestelde vragen

Op www.baarle-nassau.nl/overlastvandierenofplanten hebben wij de meest gestelde vragen op een rij gezet.

Waar vind ik meer informatie over de eikenprocessierups?

Op www.rupsen.info heeft de GGD handige info gezet over met name de gezondheidsklachten die de eikenprocessierups kan veroorzaken. Voor andere informatie over de rups kunt u kijken op de website www.processierups.nu.