Ook dit jaar aandacht voor natuurlijke bestrijding eikenprocessierups

20 april 2022
afbeelding met gras, buiten, boom, staand

In 2021 viel de overlast van de eikenprocessierups mee. Het is moeilijk te voorspellen hoe groot de overlast dit jaar zal zijn. Dat is afhankelijk van het weer. We nemen verschillende maatregelen. We bestrijden de eikenprocessierups preventief met een biologisch bestrijdingsmiddel en zorgen geleidelijk aan voor meer diversiteit in de beplanting.

Hoe gaat de preventieve bestrijding in zijn werk?

Zodra de eerste blaadjes aan de eikenbomen komen, start een gecertificeerd bedrijf met het bestrijden van de eikenprocessierupsen. Dit is meestal het geval eind april/begin mei. Dit doen we vooral binnen de kernen, in de buurt van scholen, sportparken, winkels en langs belangrijke fietsroutes. In bosplantsoen en langs natuurgebieden spuiten we niet. Wij gebruiken hiervoor een biologisch bestrijdingsmiddel Het middel is niet schadelijk voor dieren en mensen, maar mogelijk kan het schadelijk zijn voor insecten. Op preventieve-bestrijding-eikenprocessierups-2022 ziet u waar dat is.

Aanplant meer verschillende soorten en ophangen nestkasten

Bij aanplant van nieuwe bomen of de aanleg van nieuw groen zorgen we voor meer afwisseling.

Dit zorgt er voor dat de eikenprocessierupsen zich minder goed kunnen verspreiden. Een gevarieerde begroeiing trekt andere insecten en vogels aan die eikenprocessierupsen eten. Begin 2021 heeft de ZLTO (Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie, afdeling Baarle-Nassau) 325 nestkastjes opgehangen op overlastlocaties. Onlangs heeft de ZLTO nog eens 100 extra kastjes opgehangen in de omgeving van Castelré. Eerder hingen we er 25 op bij speelplekken. Eind 2020 zijn op het Bels Lijntje, Haldijk, Sportpark Ulicoten en Tiendstraat plaatsen ingezaaid om meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan te trekken.

Wat kan ik zelf doen?

Deze maatregelen richten zich op openbaar gebied. Natuurlijk kunt u ook in uw eigen tuin zorgen voor meer diversiteit en planten of struiken zetten die natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aantrekken. Ook nestkastjes ophangen voor koolmezen, boomklevers en vleermuizen kan helpen.

Waar kan ik overlast melden?

Heeft u overlast van de eikenprocessierups in de openbare ruimte, meld dit dan via de BuitenBeterapp, doe een melding of bel de gemeente via tel. 14 013. Ondanks dat we preventief spuiten kunnen er toch nesten komen. Als u een melding maakt van overlast van de eikenprocessierups, komt een medewerker van de gemeente kijken of wij iets kunnen doen aan de overlast. We kunnen niet alle nesten verwijderen maar maken een afweging waar de overlast het grootst en urgent is.

Veel gestelde vragen

Op www.baarle-nassau.nl/overlastvandierenofplanten hebben wij de meest gestelde vragen op een rij gezet.

Waar vind ik meer informatie over de eikenprocessierups?

Op www.rupsen.info heeft de GGD handige info gezet over met name de gezondheidsklachten die de eikenprocessierups kan veroorzaken. Voor andere informatie over de rups kunt u kijken op de website www.processierups.nu.