Plan van aanpak voor meer zonnepanelen op bedrijfsdaken

03 juni 2020

Zoveel mogelijk zonne-energie realiseren op bedrijfsdaken binnen de gemeente Baarle-Nassau. Om dat te bereiken heeft het college van Burgemeester en Wethouders een plan van aanpak opgesteld. Concreet streeft het college ernaar om minimaal 25% van de bedrijfsdaken te voorzien van zonnepanelen. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de Regionale Energie Strategie West-Brabant, met als doelstelling om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten. Bedrijven hebben vanaf 29 september tot en met 22 oktober 2020 de mogelijkheid om hiervoor SDE++ subsidie aan te vragen. Voor bedrijven die vanwege de coronacrisis in 2020 niet mee kunnen doen, zijn er mogelijkheden om dat in 2021 wel te doen. 

De gemeente wil bedrijven helpen door onafhankelijke adviseurs in te schakelen, die in overleg met de ondernemer de specifieke mogelijkheden in kaart brengt. Binnen deze aanpak werkt Baarle-Nassau intensief samen met de twee andere ABG-gemeenten: Gilze en Rijen en Alphen-Chaam. Wethouder Nico Sommen: “Voor zonnepanelen op daken is er veel draagvlak in onze maatschappij. Helaas zien we dat er nog weinig ondernemers zonnepanelen op het dak leggen. Dat is jammer, want veel daken groter dan 1.000m2 zijn daarvoor wel heel geschikt.” 

Quickscan

“Ondernemers ervaren nog veel drempels bij het plaatsen van zonnepanelen, zoals de investering, de technische risico’s en onduidelijkheden en het ‘geregel’. De drie ABG-gemeenten willen daarom als onafhankelijk aanjager het plaatsen van zonnepanelen stimuleren en daarbij de drempels zoveel als mogelijk wegnemen”, aldus de wethouder. Voor de zomer organiseert de gemeente een startbijeenkomst. Dan worden ondernemers geïnformeerd en biedt de gemeente ze aan om met een onafhankelijke adviseur in gesprek te gaan over zonne-energie. In dat gesprek bespreekt de adviseur de wensen en mogelijkheden en vindt er ter plekke een eerste technische quickscan plaats.

SDE++ subsidie

De gemeente wil met elke ondernemer de specifieke situatie in kaart brengen en advies verstrekken over de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden. Op deze wijze kan de ondernemer een weloverwogen besluit nemen. Voor het plaatsen van zonnepanelen kan de ondernemer eventueel vanaf 29 september 2020 gebruikmaken van een zogeheten SDE++ subsidie. Bedrijven hebben vanaf 29 september tot en met 22 oktober 2020 de mogelijkheid om deze subsidie aan te vragen. Voor bedrijven die vanwege de coronacrisis in 2020 niet mee kunnen doen, zijn er mogelijkheden om dat in 2021 wel te doen. 

Meer weten?

Bedrijven die geïnteresseerd zijn kunnen zich alvast melden bij de gemeente via duurzaamheid@abg.nl.