Raadscommissies vergaderen volgende week

23 april 2020

Komende week vergaderen de raadscommissies weer:

  • Commissie Ruimte en Economie op dinsdag 28 april 2020, aanvang 19.30 uur
  • Commissie Bestuur en Middelen op woensdag 29 april 2020, aanvang 19.30 uur
  • Commissie Mens en Maatschappij op donderdag 30 april, aanvang 19.30 uur

Vanwege coronamaatregelen is de vergadering is zonder publiek, maar u kunt de vergaderingen wel rechtstreeks volgen via de Facebook-pagina van de gemeente Baarle-Nassau. Na afloop van de vergadering kunt u de vergadering ook altijd terugluisteren.

Op de agenda’s staan onder andere de nota grondprijzen, de regionale energiestrategie en de onderwijsagenda. In de commissievergaderingen discussiëren commissieleden over raadsvoorstellen. Ze bepalen of deze voor besluitvorming naar de gemeenteraad kunnen. De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op woensdag 13 mei.

Meer informatie over de raadscommissies vindt u op www.baarle-nassau.nl/gemeenteraad. Onder ‘raadsinformatie’ staan de agenda’s en stukken van de vergadering.

Spreekrecht

Normaal gesproken kunt u gebruik maken van het spreekrecht als het gaat over onderwerpen die op de agenda staan. Omdat deze vergadering zonder publiek is, is inspreken helaas niet mogelijk. U kunt wel schriftelijk laten weten wat u van een voorstel vindt. Stuur een e-mail naar griffie@baarle-nassau.nl of neem telefonisch contact op met de griffier via 088-3821414.