Raadscommissies vergaderen volgende week

03 september 2020

In de week van 7 september (week 37) vergaderen de raadscommissies:

  • Commissie Ruimte en Economie op dinsdag 8 september 2020, aanvang 19.30 uur
  • Commissie Bestuur en Middelen op woensdag 9 september 2020, aanvang 19.30 uur
  • Commissie Mens en Maatschappij op donderdag 10 september, aanvang 19.30 uur

Vanwege coronamaatregelen zijn de vergaderingen zonder publiek. U kunt de vergaderingen wel rechtstreeks volgen via de Facebook-pagina van de gemeente. Na afloop kunt u de vergaderingen ook terugluisteren via www.baarle-nassau.nl.

Op de agenda staan onder andere het beleid mantelzorgwoningen, de aanpassing van de schoolomgeving van de brede school, de reconstructie van de Generaal Maczeklaan en een voorstel voor realisatie van een kunstgras hockeyveld en voetbalveld.

In de commissievergaderingen discussiëren commissieleden over de raadsvoorstellen. Ze bepalen of deze voor besluitvorming naar de gemeenteraad kunnen. De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op woensdag 23 september.

Meer informatie over de raadscommissies vindt u op www.baarle-nassau.nl/gemeenteraad. Onder ‘raadsinformatie’ staan de agenda’s en stukken van de vergadering.

Spreekrecht

U kunt gebruik maken van het spreekrecht als het gaat over onderwerpen die op de agenda staan. De vergaderingen zijn weliswaar zonder publiek, maar insprekers mogen wel aanwezig zijn. U dient zich hiervoor vooraf aan te melden door een e-mail te sturen naar griffie@baarle-nassau.nl of door telefonisch contact op te nemen met de griffie via 088-3821414. Uiteraard is het ook mogelijk schriftelijk te laten weten wat u van een voorstel vindt.