Raadscommissies vergaderen volgende week

15 oktober 2020

In de week van 19 oktober (week 43) vergaderen de raadscommissies:

  • Commissie Ruimte en Economie op dinsdag 20 oktober 2020, aanvang 19.30 uur
  • Commissie Bestuur en Middelen op woensdag 21 oktober 2020, aanvang 19.30 uur
  • Commissie Mens en Maatschappij op donderdag 22 oktober, aanvang 19.30 uur

Vanwege coronamaatregelen zijn de vergaderingen zonder publiek. U kunt de vergaderingen wel rechtstreeks volgen via de Facebook-pagina van de gemeente. Na afloop kunt u de vergaderingen ook terugluisteren via www.baarle-nassau.nl.

Op de agenda staan onder andere de behandeling van de programmabegroting 2021 en het gemeentelijk rioleringsplan (dat samen met de gemeente Baarle-Hertog is gemaakt).  

In de commissievergaderingen discussiëren commissieleden over de raadsvoorstellen. Ze bepalen of deze voor besluitvorming naar de gemeenteraad kunnen. De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op woensdag 4 november.

Meer informatie over de raadscommissies vindt u op www.baarle-nassau.nl/gemeenteraad. Onder ‘raadsinformatie’ staan de agenda’s en stukken van de vergadering.

Spreekrecht

U kunt gebruik maken van het spreekrecht als het gaat over onderwerpen die op de agenda staan. De vergaderingen zijn weliswaar zonder publiek, maar insprekers mogen wel aanwezig zijn. U dient zich hiervoor vooraf aan te melden door een e-mail te sturen naar griffie@baarle-nassau.nl of door telefonisch contact op te nemen met de griffie via 088-3821414. Uiteraard is het ook mogelijk schriftelijk te laten weten wat u van een voorstel vindt.