Raadscommissies vergaderen volgende week

10 juni 2021
Sfeerbeeld

Volgende week vergaderen de raadscommissies weer in de raadzaal. Vanwege de extra raadsvergadering op 16 juni wordt de commissie Bestuur en Middelen (B&M)  gecombineerd met de commissie Mens en Maatschappij (M&M).  De vergaderingen zijn als volgt:

  • Commissie Ruimte en Economie op dinsdag 15 juni, aanvang 19.30 uur
  • Gecombineerde commissievergadering B&M en M&M op donderdag 17 juni, aanvang 19.30 uur

Op de agenda staan onder meer de jaarstukken 2020, de begroting 2022 van verschillende regionale samenwerkingsverbanden en de jaarrekening 2020 van de gemeente Baarle-Nassau inclusief de bestemming van het rekeningresultaat.

In de commissievergaderingen bespreken de commissieleden de informatiebrieven van het college van B&W en discussiëren zij over raadsvoorstellen. De commissie bepaalt of deze voorstellen voor besluitvorming naar de gemeenteraad kunnen. De gemeenteraadsvergadering is op woensdag 30 juni 2021.

Vanwege coronamaatregelen zijn de vergaderingen zonder publiek. U kunt de vergaderingen live volgen via onze Facebook-pagina. Of de geluidsopname terugluisteren via www.baarle-nassau.nl/gemeenteraad.

Meer informatie over de raadscommissies vindt u op www.baarle-nassau.nl/gemeenteraad. Onder ‘raadsinformatie’ staan de agenda’s en stukken van de vergadering.

Spreekrecht

U kunt  gebruik maken van het spreekrecht als het gaat over onderwerpen die op de agenda staan. Insprekers krijgen toegang tot de raadzaal en worden verzocht na het inspreken de zaal te verlaten. Meld u vooraf aan (uiterlijk 10.00 uur op de dag van de vergadering) via griffie@baarle-nassau.nl of via 088-3821414. U kunt ook schriftelijk laten weten wat u van een voorstel vindt.