Raadslid: iets voor u?

27 december 2021
Afbeelding met persoon, persoon, kostuum

Eline Blok fotografie

Deze week vertelt raadslid Jos Rijvers, fractievoorzitter van Fractie Ulicoten, waarom hij raadslid is en wat dat in de praktijk betekent.

Betrokkenheid bij plaatselijke politiek

Al vrij jong raakte ik betrokken bij Ulicoten Vooruit, de voorloper van de huidige dorpsraad. Later ben ik gevraagd voor de achterban van Fractie Ulicoten. Een aantal jaren heb ik daar mijn bijdrage aan geleverd, maar vanwege drukke werkzaamheden thuis en een jong gezin ben ik daar weer mee gestopt. Vele jaren later, toen er weer wat meer tijd beschikbaar was, ben ik opnieuw lid geworden van de partij Fractie Ulicoten. Toen mijn voorganger er tussentijds mee stopte in 2013 ben ik in de raad gekomen.

Onderwerpen vanuit Fractie Ulicoten

Fractie Ulicoten zet zich in voor de hele gemeente Baarle-Nassau EN een beetje extra voor Ulicoten. Samen proberen we zaken op de agenda te krijgen die er toe doen in Ulicoten: bouwplan Maaijkant fase 2, de verbouwing van de Bremerpoort, de reconstructie van de fietspad langs de Baarleseweg, en een duurzamere uitvoering van het beeld “De harende boer”.

Belang van het buitengebied

Baarle-Nassau is een landelijke gemeente met een groot buitengebied. Soms wordt er wel eens voorbij gegaan aan de belangen van de mensen, die in dit buitengebied de kost moeten verdienen. Als voormalig melkvee- en varkenshouder vind ik daarin de motivatie om op gemeenteniveau met gewoon boerenverstand een bijdrage te leveren. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de meeste fracties, het college en betrokken ambtenaren nog best wel ‘boerminded’ zijn. Landelijke en provinciale regelgeving hebben veel meer impact. Maar de procedure rond de bedrijven, die moesten verplaatsen om woningbouw in Ulicoten mogelijk te maken, heeft toch diepe indruk gemaakt.

Maak het verschil

Het ziet er naar uit dat ik de laatste praktiserende boer in de gemeenteraad van Baarle Nassau ben. Ik zou iedereen, maar speciaal degenen die werkzaam zijn in de landbouw en veehouderij, willen oproepen zich aan te sluiten bij de achterban van welke fractie dan ook (maar liefst van Fractie Ulicoten). Daar wordt de basis gelegd voor gemeentelijk beleid.

Jos Rijvers