Reconstructie 5 straten buurt ‘Samen Sterk’ is klaar

19 maart 2021
Bruhezestraat

De reconstructie van de 5 straten in de buurt ‘Samen Sterk’ is klaar. Afgelopen week was de oplevering. We hebben 5 straten volledig opnieuw ingericht: de Titus Brandsmastraat, de Cor van der Bokstraat, de Bruhezestraat, de De La Sallestraat en de Burgemeester Mensenstraat.

Wat is er gedaan?

Wethouder Hans van Tilborg: “De gehele bestrating is vernieuwd, we hebben een klimaatproof regenwaterinfiltratieriool aangelegd en nieuwe lichtmasten met LED lampen geplaatst. Ook hebben we de straten duurzaam veilig en als 30 km zone ingericht en meer groen geplant.” Hij is blij met het resultaat: “Dat resultaat hebben we in samenspraak met de buurtbewoners voor elkaar gekregen. Tijdens 3 bijeenkomsten gaven ze hun input voor de inrichting van hun straat en kozen ze zelf de beplanting.” Tijdens de werkzaamheden is 685 meter infiltratieriool aangelegd, 8000 m² straatwerk opgebroken, en 7200 m² nieuw straatwerk aangebracht.

Blij met het resultaat

Ook bewoner Frans Tuijtelaars is te spreken over de nieuwe inrichting: “Onze straat had eerst een middenberm met aan beide zijden weg. De grootste verbetering vind ik de mooie nieuwe borders met straks bloeiende beplanting en de goede parkeerplaatsen. We kregen een uitnodiging om in 3 sessies mee te komen praten over deze nieuwe inrichting. Tijdens de laatste sessie konden de bewoners zelf de beplanting in hun straat kiezen.”

Zo werkt het regenwaterinfiltratieriool

Het regenwater infiltratieriool is een rioolbuis van open structuur beton, waarvan de wanden water doorlaten. Regenwater wordt nu opgevangen door straatkolken en afgevoerd naar dit grote infiltratieriool onder de straat. Het regenwater komt hierdoor in de grond in plaats van in het riool. Zo hebben we minder wateroverlast bij hevige regenbuien. Én minder last van verdroging tijdens lange droge zomers. Niet alleen regenwater op de openbare weg, maar ook zoveel mogelijk regenwater van de woningen zijn aangesloten op het infiltratieriool.