Reconstructie Generaal Maczeklaan en Leliestraat

27 mei 2021
Verkeersbord wegwerkzaamheden

De Generaal Maczeklaan en de Leliestraat gaan we volledig reconstrueren.

Wat gaat er gebeuren?

We vervangen in beide straten de volledige bestrating, leggen een regenwaterinfiltratieriool aan, planten meer groen en richten de wegen in als 30 km/uur weg. Ook komt er nieuwe led-verlichting. Vorig jaar organiseerden we 3 bewonersavonden over de reconstructie. De verkeersgroep van de Generaal Maczeklaan/Leliestraat is betrokken als klankbordgroep.

Wat is de planning?

Aannemer Van Eijck uit Alphen start op dinsdag 25 mei 2021 bij de rotonde Alphenseweg en Nassaulaan.

Wat betekent dit voor het verkeer?

De weg sluiten we in fases volledig af. Omleidingsroutes geven we aan, maar veranderen in de loop van de uitvoering. Openbaar vervoer rijdt niet door de Generaal Maczeklaan. Er is een tijdelijke halte ingericht op de Alphenseweg bij de rotonde.

Waar kan ik terecht voor informatie?

Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met:

  • Uitvoerder Maikel van Cranenbroek van aannemer Van Eijck: 06-30397725
  • Opzichter/directievoerder van de gemeente Gerben Gerrits: 06-20496398

Kijk voor algemene informatie op www.baarle-nassau.nl/reconstructie. Of neem contact op met de projectleider via janbraspenning@abg.nl.