Reconstructie Generaal Maczeklaan en Leliestraat gestart

19 februari 2021
De Leliestraat in Baarle-Nassau.

De voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie van de Generaal Maczeklaan en de Leliestraat zijn gestart. We vervangen in beide straten de volledige verharding, leggen een regenwaterinfiltratieriool aan, planten meer groen en richten de wegen in als 30 km/uur weg. Vorig jaar organiseerden we 3 bewonersavonden over de reconstructie. De verkeersgroep van de Generaal Maczeklaan/Leliestraat is betrokken als klankbordgroep.

Planning werkzaamheden

Begin februari is Brabant Water gestart met het vervangen van de waterleiding. Daarna zijn de elektra- en gasleidingen aan de beurt. Deze werkzaamheden duren ongeveer twee maanden. Voor de werkzaamheden is een halve wegafzetting nodig. Weggebruikers kunnen enige hinder ondervinden, maar verkeer heeft wel beperkte doorgang. Buslijn 132 van Arriva blijft via de Generaal Maczeklaan rijden. De Belgische Lijndienst heeft er voor gekozen om tijdelijk niet via de Generaal Maczeklaan te rijden. Reizigers zijn hierover geïnformeerd via informatie op de buspalen.

Vanaf april starten we met de aanleg van het regenwaterinfiltratieriool en de reconstructie van de straat. Omwonenden hebben een brief gekregen over de werkzaamheden en de planning.

Bezwaar tegen kappen eiken

Tegen de vergunning om bomen te kapen heeft een aantal buurtbewoners bezwaar gemaakt. Zij maken bezwaar tegen het kappen van acht eiken. In maart behandelt de commissie voor bezwaarschriften deze bezwaren. De gemeente wacht met het kappen van deze acht bomen totdat de hele bezwarentermijn is doorlopen.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op www.baarle-nassau.nl/reconstructie. U vindt hier alle documenten, het definitieve ontwerp en de verslagen van de bewonersavonden.