Samen aan de slag met Masterplan Centrum

18 juni 2020

Wilt u ook meedenken over hoe we het centrum van Baarle-Nassau mooier kunnen maken? Hoe ziet de Singel er straks uit en het Sint Annaplein, de Nieuwstraat of de Chaamseweg? Nu de rondweg Baarle open is, gaan we aan de slag met het centrum en de voormalige provinciale wegen! We maken eerst een Masterplan waarin we vastleggen hoe de openbare ruimte er straks uit gaat zien. Dat doen we samen met alle betrokkenen zoals ondernemers en inwoners. 

Het doel van het Masterplan is om de openbare ruimte opnieuw in te richten om zo het centrum van Baarle-Nassau een boost te geven. We vroegen bureau Wissing om het proces te begeleiden en om mee te ontwerpen.

Horen waar kansen liggen en wat de wensen zijn

Wethouder Hans van Tilborg: “Een masterplan zorgt er voor dat er straks één mooi geheel ontstaat. De uitvoering duurt meerdere jaren. We pakken telkens een deel aan, totdat het hele gebied er weer netjes bij ligt. We maken dit centrumplan niet alleen, maar juist met inbreng van inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden en geïnteresseerden. Wat vinden zij belangrijk? Maandagavond hadden we een eerste rondetafelgesprek met stakeholders. Ik kijk terug op een vruchtbare bijeenkomst, waarbij we vanuit verschillende invalshoeken hoorden waar kansen liggen en wat de wensen zijn.”

Nederlands grondgebied

Het masterplan gaat in eerste instantie alleen over Nederlands grondgebied, omdat de gemeente Baarle-Hertog er vooralsnog voor heeft gekozen niet samen met Baarle-Nassau een plan te maken. We kijken soms wel over de grens (dat is onvermijdelijk), maar zullen daar niet tot in detail ontwerpen.

Planning

Wethouder Van Tilborg vervolgt: “Door corona zijn we wat langzamer gestart, omdat we zoveel mogelijk mensen de kans willen geven om aan te sluiten. We hebben een paar digitale overleggen gehad. Deze maand en in juli organiseren we een aantal fysieke bijeenkomsten. Voor de zomervakantie willen we zo veel mogelijk informatie ophalen. Dan kan bureau Wissing in de zomerperiode gaan tekenen. Na de zomer komen we terug bij de inwoners. Het is bedoeling dat de gemeenteraad het masterplan in het eerste kwartaal van 2021 vaststelt. Daarna start de uitvoering.”

Denk mee!

Voor de ondernemers organiseren we op woensdag 24 juni een “Wittesokkenbijeenkomst” in gymzaal De Uilenpoort. Via een grote kaart op de grond en informatiepanelen gaan we met ondernemers het gesprek aan. De input van alle bijeenkomsten gebruiken we voor het ontwerp. Vervolgens vindt op donderdag 9 juli een bijeenkomst plaats voor inwoners en andere belangstellenden. 

Wilt u deelnemen aan een van deze bijeenkomsten? Stuur dan een mail naar BramKeijsers@abg.nl. Ondernemers kunnen zich tot en met maandag 22 juni aanmelden. Nadere informatie over de inwonersbijeenkomst volgt.