Staatsecretaris Knops neemt KoersKaart grensoverschrijdend samenwerken in ontvangst

14 april 2021
Sfeerfoto

Met een bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gemeente Baarle-Nassau het afgelopen jaar met verschillende samenwerkingspartners een instrument ontwikkeld om grensoverschrijdende samenwerking te versoepelen: de KoersKaart grensoverschrijdend samenwerken. Het is een stappenplan waarmee je met alle betrokkenen op een interactieve en visuele manier een inhoudelijk thema verkent op het vlak van grensoverschrijdende samenwerking.

Deze KoersKaart nam demissionair staatsecretaris Raymond Knops via de digitale weg in ontvangst.

‘Mooi initiatief’

“De Koerskaart is een mooi initiatief dat verschillende partners aan beide zijden van de grens samenbrengt. Als je elkaar kent kun je ook beter samenwerken', vindt staatssecretaris Raymond Knops. “Jullie gaan ermee aan de slag en ik hoop dat jullie ook tegen nieuwe knelpunten aanlopen, die jullie ook van een oplossingsrichting kunnen voorzien. Zo kunnen jullie ervaringen ook op andere plekken worden gebruikt.”

Topprioriteit

Burgemeester Marjon de Hoon – Veelenturf: “Door de complexe enclavesituatie ervaren we in gemeente Baarle-Nassau elke dag wat het betekent om in twee landen te wonen, te leven, en/of te werken. Veiligheid en leefbaarheid houden niet op bij de grens. Daarom is grensoverschrijdende samenwerking voor de gemeente Baarle-Nassau natuurlijk ook top prioriteit. De KoersKaart helpt ons om snel de juiste knelpunten boven tafel te krijgen en te werken aan een gezamenlijke aanpak.”