Start aanbesteding jeugdhulp Regio Hart van Brabant

25 oktober 2021

De gemeenten in Hart van Brabant willen goede zorg en ondersteuning, die toegankelijk is voor wie die zorg nodig heeft en die betaalbaar is voor de gemeenten. Veel inwoners maken gebruik van meerdere voorzieningen. Zij moeten geen last hebben van verschillende loketten of schotten in de regelgeving. Daarom gaan de gemeenten op een andere manier zorg inkopen, zodat er een samenhangend en toegankelijk aanbod ontstaat dat betaalbaar is. Afgelopen week startte de aanbesteding voor jeugdhulp in onze regio. Meer informatie hierover vindt u op de website van Regio Hart van Brabant. De aanbestedingsdocumenten kunt u inzien via Tenderned, het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid.