Start reconstructie Hoogbraak

08 juli 2021
Sfeerbeeld

De gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog zijn gestart met de voorbereiding van de reconstructie van de Hoogbraak. Het gaat over het gedeelte vanaf het kruispunt met de Nonnenkuil tot en met de Oude Bredasebaan.

Wat gaan we doen?

We gaan de complete verharding en riolering vervangen. De rijbaan maken we smaller en richten we in als 30 km weg. Er komen parkeerplaatsen, trottoirs en meer groen.

De aanleg van de 30 km weg is onderdeel van het vastgestelde gemeentelijk mobiliteitsplan Baarle (GMB). Dit betekent dat er gelijkwaardige en verhoogde, maar wel busvriendelijke kruispuntplateaus komen, waarop verkeer van rechts voorrang heeft. Deze toekomstige weginrichting is ook onderdeel van het Masterplan voor het centrum van Baarle.

We betrekken de bewoners van de Hoogbraak bij de voorbereidingen.

Eerder dit jaar konden inwoners hun suggesties, opmerkingen en aandachtspunten doorgeven. Afgelopen dinsdag 6 juli was er een bewonersbijeenkomst over de reconstructie. We presenteerden een schetsontwerp dat we gemaakt hebben met de input van de bewoners en de randvoorwaarden vanuit het GMB en het Masterplan Baarle. Inwoners konden reageren op het ontwerp.

Geef uw reactie op het ontwerp

Heeft u de bijeenkomst 6 juli gemist? Bekijk dan de PowerPointpresentatie en het schetsontwerp online. U kunt nog tot 1 augustus op het ontwerp reageren. Dat kan via de mail naar janbraspenning@abg.nl.

Wat is de planning?

De planning is om de werkzaamheden in de eerste helft van 2022 uit te voeren.