Start vernieuwing Hoogbraak en Bredaseweg

10 maart 2022
Foto start werkzaamheden

De Hoogbraak wordt volledig vernieuwd vanaf het kruispunt Chaamseweg/Nonnenkuil tot en met de bebouwde komgrens op de Bredaseweg. Wethouder Hans van Tilborg van gemeente Baarle-Nassau en schepen Philip Loots van Baarle-Hertog gaven het startsein voor de werkzaamheden in het bijzijn van de aannemer Ronald van Eijck. De rijbaan wordt smaller en we richten de straten in als 30 km-weg. Er komen parkeerplaatsen, trottoirs en meer groen.

Groot project

Wethouder Hans van Tilborg: “Het is een groot project over een lengte van 600 meter. Deze weg is nodig aan vervanging toe, zodat we een mooie entree krijgen voor Baarle. De werkzaamheden zijn nog voor de Nederlandse bouwvak afgerond, zodat de wielrenners tijdens  de Vuelta (ronde van Spanje) op 21 augustus over een volledig nieuwe weg Baarle in kunnen rijden. We brengen 925 meter nieuwe rioleringen aan: zowel vuilwaterriool als regenwaterinfiltratieriool. De regenpijpen aan voorkanten van woningen sluiten we aan op het infiltratieriool. Er komt een volledig nieuwe bestrating, vergelijkbaar met die van de Gen. Maczeklaan. Dit is ongeveer 5.000 m2.”

Meer groen

De werkzaamheden voert de aannemer gefaseerd uit. Wethouder Van Tilborg vervolgt: “Vanaf het kruispunt met de C.A. Bodestraat (ter hoogte van de brandweerkazerne) werken we eerst in de richting van de Bredaseweg. Daarna is het deel van de C.A. Bodestraat tot aan de Chaamseweg aan de beurt. Komend najaar volgt de beplanting. Er zijn zeven bomen verwijderd, maar we planten 27 nieuwe bomen terug in zeven verschillende soorten. Omdat de weg smaller wordt is er bovendien ruimte om ongeveer 5.500 heesters te planten, in negen verschillende soorten. In september 2022 maken we een versmalling bij de komgrens en richten we de Bredaseweg vanaf deze komgrens in als 60 km-zone tot aan de rotonde bij de Randweg.”

Verkeersveiligheid

Het kruispunt bij de Nonnenkuil en Chaamseweg is gedeeltelijk grondgebied van Baarle-Hertog. Schepen Philip Loots: “Na de geslaagde samenwerking met Baarle-Nassau en aannemer van Eijck voor de reconstructie van de Generaal Maczeklaan en de Leliestraat, is dit het tweede project dat we op korte termijn samen aanpakken. Onlangs stapte de gemeente Baarle-Hertog in het traject Verkeersveilige Gemeente. Onder impuls van de provincie Antwerpen streven we samen naar nul verkeersdoden. De verkeersremmende maatregelen en het invoeren van een 30 km-zone dragen bij aan het behalen van deze doelstelling. We kijken er alvast naar uit om, als enige Vlaamse gemeente, de renners van de Vuelta te verwelkomen op 21 augustus.”

Omleidingsroutes

Omdat we het werk in verschillende fases uitvoeren, zijn er ook steeds wisselende omleidingsroutes, afhankelijk van de voortgang van het werk. De omleidingsroutes geven we met borden aan. De Oude Bredasebaan en de Loverenbeemd blijven bereikbaar. Het is mogelijk dat er korte tijd rijplaten of puinverharding komen. Het openbaar vervoer maakt zo lang mogelijk gebruik van de Boschovenseweg en Sportlaan. Als dit niet meer kan, rijdt het openbaar vervoer via de Randweg Baarle. Houd de informatie van Arriva daarom goed in de gaten. De bushalte op de Chaamseweg bij de Limfalaan komt te vervallen vanaf 1 maart.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.baarle-nassau.nl/herinrichtingcentrum.