Tijdelijke wijziging bushalte en busroute centrum Baarle

07 oktober 2021
Foto van tijdelijke halte

Vanwege de werkzaamheden aan de reconstructie van de Generaal Maczeklaan en de Leliestraat wijzigt tijdelijk de busroute in het centrum: de centrale bushalte in de Sint Janstraat vervalt van 11 oktober tot eind november.

Er komt een tijdelijke opstaphalte en afstaphalte vooraan op de Loswal (achter frituur de Toerist). Dit geldt zowel voor de bussen van de Lijn als voor Arriva. De vertrektijden wijzigen niet. Op de Loswal komen tijdelijke haltepalen en een kleine fietsenstalling. De fietsenstalling en de parkeerplaats in de Sint Janstraat blijven gewoon bereikbaar. Op rechterzijde van de Loswal komt een parkeerverbod ter plaatse van de langsparkeerplaatsen. Dit doen we om de doorgang voor de bussen mogelijk te maken.

Halte ‘Cultureel Centrum’ van De Lijn kan alleen nog gebruikt worden in de richting van Hoogstraten of Zondereigen. In de richting van Turnhout wordt deze halte ook vervangen door de halte op de Loswal.

Voortgang reconstructie Generaal Maczeklaan en Leliestraat

In de Generaal Maczeklaan en de Leliestraat vervangen we de volledige verharding, leggen we een regenwaterinfiltratieriool aan, planten we meer groen en richten we de wegen in als 30 km/uur weg.

De werkzaamheden lopen volgens planning. Het nieuwe riool tot aan de kruising van de Rector van de Broekstraat is klaar. We werken nu verder richting Sint Janstraat en Leliestraat. De bestrating is gereed tot en met het kruispunt van de Willem Alexanderstraat. Eind 2021 zijn alle werkzaamheden klaar.

Meer weten? Kijk op www.baarle-nassau.nl/reconstructie.